Oikeustiede:oikeusturvaperusoikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

oikeusturvaperusoikeus

oikeusturvaperusoikeus
Definition perusoikeus, jolla turvataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja hyvä hallinto.
Explanation Kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia myötäilevässä perustuslain 21 §:ssä säädetään, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Saman pykälän 2 momentissa todetaan, että käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Oikeusturvaperusoikeuteen sisältyy siten takeet pääsystä tuomioistuimeen (acces to court) sekä vaatimus oikeudenmukaisesta oikeudenkäyntimenettelystä (fair trial). Edellinen tarkoittaa asianosaisen oikeutta ainakin yhteen muutoksenhakuasteeseen oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan koskevassa asiassa. Lisäksi perusoikeussäännös edellyttää, että lailla taataan eräitä keskeisiä ennakollisia oikeussuojakeinoja, kuten asianosaisen kuuleminen ja päätösten perusteleminen.

Lailla on säädettävä myös muista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeista. Käytännössä esimerkiksi rikosasioissa tämä tarkoittaa oikeutta tulla pidetyksi syyttömänä kunnes syyllisyys on laillisesti näytetty toteen, oikeutta olla todistamatta itseään vastaan, oikeutta saada viipymättä yksityiskohtainen tieto syytteiden sisällöstä ja perusteista kielellä, jota henkilö ymmärtää, oikeutta saada riittävästi aikaa ja edellytyksiä valmistella puolustustaan, oikeutta kuulustella ja kuulusteluttaa todistajia, oikeutta saada maksutta tulkkausapua ja oikeutta olla tulematta syytetyksi tai tuomituksi toistamiseen saman teon perusteella.

Hyvän hallinnon takeista on käytännössä säädetty laajasti hallintolaissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.7.2020: Oikeustiede:oikeusturvaperusoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusturvaperusoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg