Oikeustiede:oikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

oikeus

oikeus
Definition ihmisyhteisöä keskeisesti määrittävä, tahdonvaltaisesti luotavissa, muutettavissa ja kumottavissa olevien oikeusnormien sekä oikeustieteessä kehitettyjen oikeudellisten doktriinien kokonaisuus; ks. myös subjektiivinen oikeus
Explanation Oikeus on aidosti kiistanalainen käsite. Sillä, miten oikeus ja oikeudelliset ilmiöt määritellään, on myös keskeinen vaikutus siihen, miten oikeutta on ylipäätään mahdollista tulkita, miten eri oikeuslähteitä tulee tulkinnassa painottaa ja millaiset oikeusvaikutukset tietynlaiseen oikeustosiseikastoon voidaan liittää (ks. Laajempi kuvaus).

Oikeustieteessä nykyisin vallitsevan käsityksen mukaan oikeus on tahdonvaltaisesti luotavissa, muutettavissa ja kumottavissa olevien oikeusnormien eli oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden sekä oikeustieteessä kehitettyjen oikeudellisten doktriinien kokonaisuus, joka yhtäältä määrittää kielletyn ja sallitun käyttäytymisen rajat yhteisössä oikeudellisten velvoitenormien avulla, liittämällä ei-toivottuun käyttäytymiseen uskottavan oikeudellisen sanktion (kuten rangaistuksen tai hallinnollisen seuraamuksen) uhan, ja toisaalta antaa yhteisön jäsenille (rajoitetusti) mahdollisuuden järjestää keskinäiset sosiaaliset suhteensa haluamallaan tavalla oikeudellisten kompetenssinormien valtuuttamana, tekemällä sopimuksia, mahdollisesti solmimalla avioliiton, laatimalla testamentin, perustamalla osakeyhtiön, osuuskunnan, säätiön tai yhdistyksen sekä muutoinkin hyödyntämällä oikeudellisten instituutioiden tarjoamia toimimismahdollisuuksia.

Termillä oikeus voidaan tarkoittaa myös yksittäisille oikeussubjekteille kohdennettuja oikeuksia (ks. subjektiivinen oikeus) tai tuomioistuinta.
Additional Information
Kirjoittaja: Raimo Siltala

Related Concepts

Sources

KelsenH1968, LagerspetzE1995, SearleJ1995, SearleJ2010, KlemettiSM2014, SiltalaR2019, denHartoghG2002, HartH1961, GallieW1956

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:oikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →