Oikeustiede:oikeudellinen doktriini

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

oikeudellinen doktriini

oikeudellinen doktriini
oikeudellinen oppirakennelma
oikeudellinen konstruktio
oikeudellinen konventio
Definition oikeustieteen kehittämä ja lainsäädännössä ja/tai oikeuskäytännössä vähintäänkin hiljaisesti edellytetty opillinen konventio, joka määrittelee ja muotoaa yhteisöllistä todellisuutta eli maailmassa vallitsevia asiantiloja ja yhteiskunnallisia arvoja paremmin oikeudellista tiedonintressiä vastaaviksi eli yhteisöllisesti hyväksyttäviksi, oikeudellisesti toimiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi sekä yhteiskunnallisen tehtävänsä tyydyttävästi täyttäviksi
Explanation Oikeudellinen doktriini (oppirakennelma, konstruktio) on (a) yhteisöllisen kielen termien (käsitteiden) ja lauseiden avulla ilmaistu (b) yhteisöllinen konventio, joka (c) määrittelee ja muotoaa yhteisöllistä todellisuutta eli maailmassa vallitsevia asiantiloja ja yhteiskunnallisia arvoja paremmin oikeudellista tiedonintressiä vastaaviksi eli yhteisöllisesti hyväksyttäviksi, oikeudellisesti toimiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi sekä yhteiskunnallisen tehtävänsä tyydyttävästi täyttäviksi, (d) voi olla molemminpuolisessa vuorovaikutussuhteessa muiden tieteenalojen eli luonnontieteiden, ihmis- ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian hyödyntämien opillisten mallien ja konventioiden sekä yleiskielen ja arkikokemuksen käsitysten ja uskomusten kanssa, ja (e) johon voidaan liittää oikeusjärjestyksen käsittämiin oikeusnormeihin yhdistyneenä määrättyjä oikeusvaikutuksia.

Vakiintuneita oikeudellisia doktriineja ovat esimerkiksi oikeusvaltio, valtiollinen suvereniteetti, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, rikosoikeudellinen tahallisuus (dolus) ja tuottamus (culpa), abstrakti vaarantamisvastuu esimerkiksi tieliikennelainsäädännössä, rikoksentekijän (mahdollisesti vähentynyt) syyntakeisuus, yksityisoikeudellinen sopimuskonstituutio eli sitovan sopimuksen syntyedellytykset ja oikeusvaikutukset, adekvaatti eli ennalta-arvattava kausaliteetti sekä oppi välittömästä ja välillisestä vahingosta vahingonkorvausoikeudessa, ja niin edelleen.

Vieraissa lakikielissä doktriini sanaa saatetaan käyttää muissakin merkityksissä. Esimerkiksi Ranskassa doktriini (doctrine) tarkoittaa – edellä lausutun lisäksi – lainoppia kokonaisuutena. Lisäksi sanalla voidaan viitata paitsi oikeuskirjallisuuteen myös tuomioistuinten yhtenäiseen ratkaisulinjaan jossakin oikeuskysymyksessä.
Additional Information
Kirjoittajat: Raimo Siltala ja Heikki E. S. Mattila

Related Concepts

Sources

KlemettiSM2014, SiltalaR2019

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.9.2020: Oikeustiede:oikeudellinen doktriini. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudellinen doktriini.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →