Oikeustiede:kunnallisvalitus (hallinto-oikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kunnallisvalitus (hallinto-oikeus)

kunnallisvalitus (hallinto-oikeus)
Definition yleinen muutoksenhakukeino hallintotuomioistuimeen kunnan viranomaisten päätöksistä
Explanation Kunnan viranomaisen päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella, jollei valittamisesta ole erityissäännöksiä. Kunnallisvalituksen kohteena on kunnanvaltuuston päätös sekä oikaisuvaatimuksen johdosta annetut kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan päätökset. Valitus tehdään hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalitus eroaa hallintovalituksesta etenkin valitusoikeuden, valitusperusteiden sekä valitusviranomaisen tutkimisvallan laajuuden suhteen. Erityispiirteet johtuvat lähtökohtaisesti kunnallisen itsehallinnon vaatimuksista. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosaisen lisäksi kunnan jäsen, ja valitus voidaan tehdä pelkästään laillisuusperusteella. Valituksen kohteena oleva päätös voidaan ainoastaan kumota tai pysyttää. Päätöstä ei näin ollen voida muuttaa, ellei asianosaisen oikeusturvan tehokas toteutuminen sitä edellytä. Valitusviranomaisen valta puuttua viran puolesta valituksenalaisen päätöksen virheellisyyksiin on myös rajatumpi kuin hallintovalituksessa.
Additional Information
Kirjoittaja: Leena Halila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.06.2019: Oikeustiede:kunnallisvalitus (hallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnallisvalitus (hallinto-oikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →