Oikeustiede:kirkkolakijärjestelmä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kirkkolakijärjestelmä

kirkkolakijärjestelmä
Definition evankelis-luterilaista kirkkoa ja kirkkolain säätämistä varten vuoden 1869 Schaumanin kirkkolaissa alun perin luotu ja nykyäänkin voimassa oleva erityinen lakijärjestelmä
Explanation Vuoden 1863 kirkkolakiehdotuksessa (Kyrkolagsförslagskommitténs Förslag till kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyrkan i Storfurstendömet Finland) kirkkolaissa tuli säätää asioista, jotka koskivat kirkkoa ja olivat siitä lähtöisin. Komitean ehdotuksen mukaan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon perustettavan kirkolliskokouksen tulisi säätää kirkkolaki. Hallitsijalla olisi ollut oikeus hylätä laki. Säätyvaltiopäivillä ehdotus kirkolliskokouksen oikeudesta säätää kirkkolaki muuttui nykyisinkin voimassa olevaksi oikeudeksi ehdottaa lakia kaikesta, mikä koskee ainoastaan kirkon omia asioita, sekä kirkkolain muuttamista ja kumoamista.

Perustuslain 76 §:n 2 momentin mukaan kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä mainitussa laissa erikseen säädetään. Kirkkolain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan kirkolla on yksinoikeus ehdottaa kirkkolakia kaikesta, mikä koskee ainoastaan kirkon omia asioita. Kirkkolain säätämistä koskeva ehdotus tulee kirkkolain 20 luvun 10 §:n mukaan kirkolliskokouksessa hyväksytyksi, jos sitä toisessa käsittelyssä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

Kirkkolaista käsitteenä eroavaa kirkollista lakia ei säädetä kirkkolakijärjestelmään kuuluvan säätämisjärjestelmän mukaan. Vuoden 1993 kirkkolaissa uusina säädöksinä kirkkolakiin tulleita kirkkojärjestystä ja kirkon vaalijärjestystä voidaan pitää kirkkolakijärjestelmään sisältyvinä kirkon sisäisinä säädöksinä. Kirkkojärjestys on kirkolliskokouksen hyväksyttävä samanlaisella määräenemmistöllä kuin kirkkolakikin. Kirkon vaalijärjestyksen hyväksymiseen sen sijaan riittää kirkolliskokouksessa yksinkertainen enemmistö.
Additional Information
Kirjoittaja: Pekka Leino

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.06.2019: Oikeustiede:kirkkolakijärjestelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirkkolakijärjestelmä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg