Oikeustiede:kiinteistövaihto

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kiinteistövaihto

kiinteistövaihto
Määritelmä kiinteistövaihto tarkoittaa kiinteistöä, sen määräosaa tai määräalaa koskevaa vastikkeellista luovutustointa, jossa vastikkeen pääosan muodostaa toinen kiinteistö, sen määräosa tai määräala
Selite Kiinteistön kauppaa koskevia maakaaren säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin kiinteistön vaihtoon. Tämä on perusteltua, koska vaihto on samalla tavalla kuin kauppa vastikkeellinen luovutustoimi. Vaihtoa koskeva asiakirja on tehtävä maakaaren muotosäännöstä noudattaen. Kiinteistövaihto on tehtävissä myös sähköisesti kaupankäyntijärjestelmää käyttäen ilman kaupanvahvistajaa.


Maakaaren säännösten soveltamisessa on otettava huomioon, että vaihdossa molemmat osapuolet ovat yhtäältä kiinteistön luovuttajina ja toisaalta kiinteistön luovutuksensaajina. Kiinteistön kauppaa koskevat säännökset myyjän ja ostajan oikeuksista ja velvollisuuksista voivat tulla sovellettaviksi molempiin vaihdon osapuoliin.

"Puhtaassa" kiinteistön vaihdossa sopijapuolet normaalisti edellyttävät, että vaihdettavat kiinteistöt ovat samanarvoisia. Tällöin ei kiinteistöjen vaihtamisen lisäksi suoriteta muuta vastiketta kuten rahaa ta osakkeita. Käytännössä "puhdas" kiinteistön vaihto on perin harvinainen. Useimmiten toinen sopijapuoli maksaa vaihdettavien kiinteistöjen arvon erotuksen välirahana, josta otetaan määräys vaihtokirjaan.

Varainsiirtoverolain mukaan veron määräämisessä lähtökohtana on, että kumpikin luovutuksensaaja maksaa veron omasta saannostaan. Veron suuruus tällä hetkellä on 4 % vastikkeen arvosta. Vaihdossa vastiketta ei yleensä määritellä normaaliin tapaan, vaan todetaan vain vaihdettava kiinteistö ja toisen mahdollisesti suorittama välivastike.

Vaihtoon ei sovelleta etuostolakia.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jarno Tepora

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

NiemiM2002, s. 373-379, Tepora&al2010, s. 412-414, JokelaM&al2010, s.219-221

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.03.2019: Oikeustiede:kiinteistövaihto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistövaihto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg