Oikeustiede:keskitysperiaate prosessioikeudessa

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

keskitysperiaate prosessioikeudessa

keskitysperiaate prosessioikeudessa
Määritelmä tarkoittaa, että asian varsinainen käsittely tapahtuu ilman viivytystä ja ajanhukkaa yhdessä yhtäjaksoisessa menettelyssä
Selite Keskitysperiaatteen synonyyminä on joskus mainittu jatkuvuusperiaate. Keskitysperiaatteen mukaisesti asia on käsiteltävä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä yhtäjaksoisesti. Asian käsittely voidaan keskeyttää tai sitä voidaan lykätä ainoastaan laissa tarkoin määrätyin edellytyksin. Keskityksen turvaamiseksi on määrätty toimitettavaksi uusi pääkäsittely, kun pääkäsittely on ollut lykättynä yli tietyn määräajan. Tässä uudessa pääkäsittelyssä koko oikeudenkäyntiaineisto on esitettävä uudelleen. Myös todistelu on pääsääntöisesti otettava uudestaan vastaan.

Keskitysperiaatteen soveltaminen liittyy pääkäsittelyssä noudatettaviin suullisuusperiaatteeseen ja välittömyysperiaatteeseen. Nämä kaikki ovat tärkeitä toisiinsa liittyviä prosessiperiaatteita. Kun tuomion perustaksi voidaan asettaa ainoastaan se, mitä oikeudenkäynnissä on suullisesti esitetty ja välittömästi havaittu, tuomarien on pystyttävä muistamaan ja hallitsemaan kaikki oikeudenkäynnissä esiin tuodut olennaiset seikat. Tämä ei käytännössä onnistu tai ainakin riski muistivirheistä aiheutuvista vääristä tuomioista lisääntyy, ellei oikeudenkäyntiä keskitetä suhteellisen lyhyeen ajanjaksoon. Keskitysperiaate palvelee siten osaltaan aineellisen totuuden tavoitetta.

Pääkäsittelyn keskittäminen edellyttää sitä edeltävää asian valmistelua. Päämerkitys keskitysperiaatteella on pääkäsittelyssä, mutta se tulee sovellettavaksi osittain jo jutun valmisteluvaiheessa.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Antti Jokela

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

EIF-IV, JokelaA2005, jakso 5.8

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:keskitysperiaate prosessioikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:keskitysperiaate prosessioikeudessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg