Oikeustiede:kansalaistottelemattomuus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kansalaistottelemattomuus

kansalaistottelemattomuus
Definition Kansalaistottelematon on henkilö, joka rikkoo vakaumuksellisista syistä yksittäistä lakia tai määräystä samalla kun hän periaatteessa tunnustaa lainsäätäjän tai määräysten antajan yleisen auktoriteetin. Kansalaistottelemattomuudessa on siis kyse lailliseksi tunnustetulle esivallalle tehtävästä vastarinnasta.
Explanation Kansalaistottelemattomuus on julkinen protesti hallituksen virallista lakia tai sen harjoittamaa politiikkaa tai jotakin yksityistä organisaatiota vastaan. Se on lainvastaista toimintaa, vaikka laki, jota rikotaan, ei välttämättä ole sama laki, jota vastaan protestoidaan. Kansalaistottelemattomuus on rauhanomaista eli väkivallatonta eikä tavoittele anarkiaa. Toimija on periaatteessa valmis tunnustamaan lainsäätäjän yleisen auktoriteetin eli poliittisen velvoitteen olemassaolon. Toiminnan motiivina on vakaumus siitä, että rikottava laki on epämoraalinen. Toimija on valmis hyväksymään toimintansa oikeudelliset seuraamukset. Kansalaistottelemattomuus on tietoista ja harkittua.

Kansalaistottelemattomuus voi saada alkunsa monista syistä. Jotakin yksittäistä lakia saatetaan pitää epäoikeudenmukaisena tai koko poliittinen järjestelmä voi tuntua epämoraaliselta tai lain rikkomisella vastustetaan jotakin yksityistä organisaatiota (esimerkiksi liikeyritystä), jota rikottava laki hyödyttää.

Kansalaistottelemattomuus voi olla luonteeltaan suoraa tai epäsuoraa. Edellisessä tapauksessa rikottava laki on sama kuin laki, jota halutaan (omantunnon syistä) vastustaa. Jälkimmäisessä tapauksessa laki, jota rikotaan, ei ole sama kuin laki, jota halutaan (omantunnon syistä) vastustaa.

Kansalaistottelemattomuus on yleensä symbolinen teko: se on kommunikaatiota, jolla pyritään viestimään jotakin muille kansalaisille tai valtiovallan edustajille. Toisinaan kansalaistottelemattomuutta saatetaan pitää moraalisena velvollisuutena (jolloin vastustettavan oikeusnormin noudattamista pidetään epämoraalisena), toisinaan pelkästään moraalisesti sallittuna tai oikeutettuna (jolloin vastustettavan oikeusnormin rikkomista pidetään moraalisesti hyväksyttävänä).

Kansalaistottelemattomuuden moraaliseen oikeutukseen liittyvä keskeinen pulma on seuraava: kun henkilö on vakuuttunut siitä, että hänen pitäisi moraalisesta syistä tehdä jotakin, jonka laki kieltää, kuinka hänen tulisi toimia? Toinen tärkeä kansalaistottelemattomuuteen liittyvä ongelma on, onko kansalaistottelemattomuuden oltava aina rauhanomaista? Kolmanneksi voidaan tietenkin kysyä, onko kansalaistottelemattomalla moraalinen velvollisuus alistua laissa määrättyyn rangaistukseen? Näihin kysymyksiin on annettu toisistaan poikkeavia vastauksia, joita on perusteltu laajastikin.
Additional Information
Kirjoittaja: Ahti Laitinen

Related Concepts

Sources

Laitinen&al2000

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:kansalaistottelemattomuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansalaistottelemattomuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg