Oikeustiede:jutun lykkäys

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

jutun lykkäys

jutun lykkäys
Määritelmä tuomioistuimen päätöksen nojalla tapahtuva asian käsittelyn siirtäminen toiseen, tiettynä aikana pidettävään oikeudenkäyntitilaisuuteen
Selite Pääkäsittelyn lykkääminen on sallittua vain oikeudenkäymiskaaren (jäljempänä OK) 6 luvun 10 §:ssä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (jäljempänä ROL) 6 luvun 10 §:ssä mainittujen erityisten seikkojen perusteella. Lykkäyksen jälkeen asian käsittelyä jatketaan yleensä siitä, mihin se jäi edellisen käsittelyn päättyessä. Jos jutun yhteenlaskettu lykkäysaika kuitenkin ylittää tietyt laissa asetetut rajat, käsittely on pääsääntöisesti aloitettava uudelleen.

Jutun lykkäys on erotettava käsittelyn keskeyttämisestä, jossa sama istunto jatkuu myöhemmin. Istunto saadaan keskeyttää, jos käsiteltävänä on niin laaja juttu, ettei pääkäsittelyä ehditä toimittaa loppuun yhden päivän kuluessa. Lykkääminen eroaa käsittelyn keskeyttämisestä siinä, että lykkäämisen syy on jokin muu este asian ratkaisemiselle kuin se, ettei asiaa ole ehditty käsitellä yhdessä istuntotilaisuudessa.

Asian käsittely voidaan jättää myös lepäämään, jolloin tuomioistuin määrää asian käsittelyä jatkettavaksi vasta esteen poistuttua. Lepäämään jättäminen tulee kysymykseen silloin, kun asian ratkaisemisen kannalta on tärkeää, että toisessa oikeudenkäynnissä tai muussa menettelyssä käsiteltävänä oleva kysymys ratkaistaan ensin, tai jos asian käsittelylle on muu pitkäaikainen este (OK 14 luvun 4 §).

Käytetyt lähteet: Oikeudenkäymiskaari – Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997)
Lisätiedot
Kirjoittaja: Antti Jokela

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

EIF-IV, s. 125-127, JokelaA2015, s. 33-37 ja 109-118

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:jutun lykkäys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jutun lykkäys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →