Oikeustiede:ihmisten yhdenvertaisuus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ihmisten yhdenvertaisuus

ihmisten yhdenvertaisuus
Definition ihmisten (vuoden 1919 HM:n mukaan kansalaisten) yhdenvertaisuus viittaa perustuslain 6 §:n 1 ja 2 momenttiin: ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella
Explanation Vuoden 1919 HM 5 §:n mukaan "Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä". Säännös ei vuosikymmeniin juuri vaikuttanut muiden vapausoikeuksien tavoin lainsäädäntövallan käyttöön. Sen pääasiallisena vaikutusalueena nähtiin hallinto. Hallintolainkäytössä viitattiin vapaan viranomaisharkintavallan rajoitussääntönä "yhdenvertaisuuden periaatteeseen". Vasta 1970-luvulla yhdenvertaisuussäännös sai eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä lainsäädäntövaltaa sitovan merkityksen. Tulkinta positivoitui sittemmin vuoden 1995 perusoikeussäännöstössä. Yhdenvertaisuussääntelyn tiivistäminen liittyi osaltaan kansainväliseen ihmisoikeuskehitykseen: yhdenvertaisuus ja erityyppiset syrjintäkiellot ovat keskeinen osa ihmisoikeussopimusten sääntelyjärjestelmää. Perustuslain suora liittymä ihmisoikeusjärjestelmiin aiheutti sen, että perusoikeuksien, yhdenvertaisuus mukaan lukien, rajaamisesta Suomen kansalaisiin luovuttiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:ihmisten yhdenvertaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ihmisten yhdenvertaisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg