Oikeustiede:syrjintä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

syrjintä

syrjintä
Definition syrjintä perusoikeusliitännäisessä yhteydessä tarkoittaa perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuussäännöksen (yhdenvertaisuuden periaate) vastaista sääntelyä tavallisessa laissa, joka joko on vastoin ensimmäisen momentin säännöstä siitä, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä tai spesifimmin toisen momentin sääntelyä, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella
Explanation Syrjinnällä on perusoikeusyhteydessään yleiskielen merkityssisältöön verrattuna erityinen, sekä lainsäädäntösisältöihin että tuomioistuinratkaisuihin ja hallintoon ulottuva merkityssisältö. Yhdenvertaisuusäännöksistä (PeL 6.1 § ja 6.2 §) voidaan tavallisella lailla poiketa perusoikeuksien yleisten rajoittamisedellytysten vallitessa ja tällöinkin vain hyväksyttävin perustein. Ne tulisi selostaa hallituksen esityksessä. Lopullisesti hyväksyttävyyden arvioi eduskunnan perustuslakivaliokunta lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:syrjintä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:syrjintä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg