Oikeustiede:forum non conveniens

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

forum non conveniens

forum non conveniens
Määritelmä Common law -oikeusjärjestyksen maissa tunnettu oppi, jonka mukaan sinänsä toimivaltainen lainkäyttäjä voi harkintansa mukaan kieltäytyä käsittelemästä käsillä olevaa asiaa tilanteissa, joissa se katsoo olevansa sopimaton asian käsittelyyn
Selite Forum non conveniens on kansainvälisessä yksityisoikeudessa merkityksensä saava latinankielinen termi, joka karkeasti käännettynä tarkoittaa ei-sopivaa oikeuspaikkaa. Termillä viitataan common law -oikeusjärjestyksen maissa tunnettuun oppiin, jonka mukaan sinänsä toimivaltainen tuomioistuin voi jättää asian käsittelemättä katsoessaan olevansa sopimaton asian käsittelyyn. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa osapuolten intressit ja oikeuden toteutuminen. Jotta lainkäyttäjä voisi turvautua forum non conveniens -oppiin lähtökohtaisesti edellytetään, että jollakin toisella forumilla on asian käsittelemiseksi paremmat edellytykset. Lisäksi asian käsittelyn torjuminen ei saa yleisesti ottaen johtaa siihen, ettei mikään forum katso itseään toimivaltaiseksi (negatiivinen toimivaltakonflikti), minkä vuoksi asianosaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi jäisi toteutumatta.


Manner-Euroopassa kansainvälinen toimivalta perustuu yleensä kiinteisiin liittymiin eikä forum non conveniens -oppi ole saanut jalansijaa muun muassa oikeusvarmuuteen ja ennustettavuuteen liittyvien kysymysten johdosta. Forum non conveniens -oppia muistuttavia elementtejä löytyy kuitenkin myös mannermaisesta kansainvälisestä yksityisoikeudesta. Esimerkiksi Haagin lastensuojelusopimuksen 8 ja 9 artiklassa, Haagin aikuisten suojelusopimuksen 8 artiklassa samoin kuin Bryssel II a-asetuksen 15 artiklassa on annettu lainkäyttäjälle tietyin edellytyksin mahdollisuus olla hyväksymättä toimivaltaansa.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Iina Tornberg

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Dicey&al2016, Fawcett&al2008, HelinM2013, mm. s. 24 ja 485

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:forum non conveniens. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:forum non conveniens.)