Oikeustiede:esisopimus (velvoiteoikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

esisopimus

esisopimus
Definition osapuolet sitoutuvat tekemään vastaisuudessa pääsopimuksen
Explanation Esisopimuksen tekeminen perustuu usein siihen, että lopullisen sopimuksen sisältö on vielä joltain osin auki, mutta osapuolet haluavat kirjata saavutetun yhteisymmärryksen sisällön ja sitoutua tekemään tältä pohjalta pääsopimuksen. Esisopimuksella on näin liittymiä culpa in contrahendoon, sopimuksentekotuottamukseen. Esisopimuksella yritetään estää sopimuksen kariutuminen ja se, että jäljelle jäisi vain epävarma mahdollisuus vahingonkorvaukseen sopimuksentekotuottamuksen perusteella. Esisopimusta koskevat periaatteet eivät ole täysin vakiintuneita. Esisopimus on enemmän kuin sopimusneuvottelut ja vähemmän kuin pääsopimus, jonka syntymiseen sillä tähdätään. Toisinaan on vaikea sanoa, onko asiakirja esisopimus vai pääsopimus. Esisopimuksen asemesta puhutaan nyttemmin paljon aiesopimuksesta. Liike-elämän kielenkäytössä sitä voidaan pitää esisopimuksen synonyymina, mutta oikeudellisessa kielenkäytössä nämä käsitteet on pidettävä erillään. Aiesopimus on tavallisesti velvoittavuudeltaan esisopimusta heikompi. Siihen liittyvät usein aiesopimuspöytäkirjat sopimusneuvottelujen yhteisymmärryskohdista. Aiesopimuksen ja mahdollisesti myös esisopimuksen kehkeytymiseen liittyvät letter of intent –tyyppiset tahdonilmaisut, joilla pyritään ilmaisemaan sopimuksentekotahtoa.
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Halila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.12.2019: Oikeustiede:esisopimus (velvoiteoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:esisopimus (velvoiteoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →