Oikeustiede:culpa in contrahendo

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

culpa in contrahendo

culpa in contrahendo
Määritelmä sopimuksentekotuottamus eli tuottamus sopimusta tehtäessä
Selite Sopimuksentekotuottamuksella tarkoitetaan tavallisesti sopimusneuvottelujen keskeyttämiseen tai sopimuksen pätemättömyyteen liittyvää vahingonkorvausvastuun perustetta. Kuten käsitteen latinankielisyydestä käy päätteleminen, kyse ei ole uudesta eikä vain Suomessa sovellettavasta instituutiosta. Sitä sovelletaan Euroopan eri maissa sen mukaan, millaiset sopimusoikeudelliset periaatteet ovat vallalla.

Osapuolilla ei ole sopimuksentekovaiheessa keskenään sopimussuhdetta, joka sisältäisi sopimukseen liittyvät pääsuoritusvelvollisuuden. Sopimusneuvotteluja voidaan osin tämän vuoksi lähtökohtaisesti käydä vailla korvausvelvollisuutta, jos neuvottelut eivät johda tulokseen. Sopimusrikkomukseen liittyvät periaatteet eivät siten tule sellaisenaan sovellettaviksi. Sopimusta valmistelevat ja siitä neuvottelevat eivät ole liioin toisiinsa nähden kokonaan ulkopuolisia, koska heidän välillään on tai voi olla neuvotteluvaiheessa harkittua yhteistoimintaa. Siksi heihin ei liioin voida soveltaa sopimuksenulkoisen vahingonkorvauksen periaatteita, joiden mukaan varallisuusvahingon korvaaminen on mahdollista vain poikkeuksellisesti. Sopimuksentekotuottamukseen sovelletaan siksi sopimusneuvotteluvaiheen erityispiirteet huomioon ottavia periaatteita. Sopimuksentekotuottamus voi tietyin edellytyksin johtaa korvausvelvollisuuteen.

Sopimuksentekotuottamuksen tunnusmerkistö voi täyttyä neuvottelujen pitkittämiseen, hylättävään neuvottelumenettelyyn tai sopimuksen tekemisestä sovitun menettelytavan rikkomiseen. Pätemättömän sopimuksen syntyminen on voinut perustua toisen osapuolen moitittavaan menettelyyn kuten kunnianvastaiseen ja arvottomaan toimintaan. Tällainen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Heikki Halila

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:culpa in contrahendo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:culpa in contrahendo.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →