Oikeustiede:culpa in contrahendo

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

culpa in contrahendo

culpa in contrahendo
Definition sopimuksentekotuottamus eli tuottamus sopimusta tehtäessä
Explanation Sopimuksentekotuottamuksella tarkoitetaan tavallisesti sopimusneuvottelujen keskeyttämiseen tai sopimuksen pätemättömyyteen liittyvää vahingonkorvausvastuun perustetta. Kuten käsitteen latinankielisyydestä käy päätteleminen, kyse ei ole uudesta eikä vain Suomessa sovellettavasta instituutiosta. Sitä sovelletaan Euroopan eri maissa sen mukaan, millaiset sopimusoikeudelliset periaatteet ovat vallalla.

Osapuolilla ei ole sopimuksentekovaiheessa keskenään sopimussuhdetta, joka sisältäisi sopimukseen liittyvät pääsuoritusvelvollisuuden. Sopimusneuvotteluja voidaan osin tämän vuoksi lähtökohtaisesti käydä vailla korvausvelvollisuutta, jos neuvottelut eivät johda tulokseen. Sopimusrikkomukseen liittyvät periaatteet eivät siten tule sellaisenaan sovellettaviksi. Sopimusta valmistelevat ja siitä neuvottelevat eivät ole liioin toisiinsa nähden kokonaan ulkopuolisia, koska heidän välillään on tai voi olla neuvotteluvaiheessa harkittua yhteistoimintaa. Siksi heihin ei liioin voida soveltaa sopimuksenulkoisen vahingonkorvauksen periaatteita, joiden mukaan varallisuusvahingon korvaaminen on mahdollista vain poikkeuksellisesti. Sopimuksentekotuottamukseen sovelletaan siksi sopimusneuvotteluvaiheen erityispiirteet huomioon ottavia periaatteita. Sopimuksentekotuottamus voi tietyin edellytyksin johtaa korvausvelvollisuuteen.

Sopimuksentekotuottamuksen tunnusmerkistö voi täyttyä neuvottelujen pitkittämiseen, hylättävään neuvottelumenettelyyn tai sopimuksen tekemisestä sovitun menettelytavan rikkomiseen. Pätemättömän sopimuksen syntyminen on voinut perustua toisen osapuolen moitittavaan menettelyyn kuten kunnianvastaiseen ja arvottomaan toimintaan. Tällainen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Halila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:culpa in contrahendo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:culpa in contrahendo.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →