Oikeustiede:biopolttoaine (oikeudellinen sääntely)

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

biopolttoaine (oikeudellinen sääntely)

biopolttoaine (oikeudellinen sääntely)
Määritelmä biomassasta prosessoidun liikenteeseen tarkoitetun polttoaineen, esimerkiksi biokaasun sääntely oikeudellisin instrumentein
Selite Biopolttoaineilla tarkoitetaan suppeassa mielessä vain nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta, mutta käsitteen voidaan laajassa mielessä katsoa sisältävän myös bionesteet, jotka ovat biomassasta valmistettuja, muuhun energiankäyttöön kuin liikenteeseen (esim. lämmitys) tarkoitettuja nestemäisiä polttoaineita. Biopolttoaineet luokitellaan usein sukupolvittain siten, että ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet on valmistettu tavallisimmin elintarviketuotantoon soveltuvista raaka-aineista, kuten rypsistä, kun taas toisen sukupolven biopolttoaineiden valmistuksessa käytetään uusia teknologioita, joiden avulla hyödynnetään usein muuhun käyttöön kelpaamattomia raaka-aineita eli esimerkiksi jätteitä. Toisen, kolmannen ja neljännen sukupolven biopolttoaineita kutsutaan yleisesti myös kehittyneiksi biopolttoaineiksi (advanced biofuels).

Euroopan unionin ilmastotavoitteiden yhtenä elementtinä on lisätä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus 10 prosenttiin liikenteen energian loppukulutuksesta. Biopolttoaineella on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja siksi niitä säännellään usein muun muassa verotuksellisesti muita polttoaineita edullisemmin.

Biopolttoaineille on asetettu melko korkeita odotuksia esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnässä. Biopolttoaineiden koko elinkaaren aiheuttaminen todellisten ympäristövaikutusten arviointi on kuitenkin osoittautunut erittäin haastavaksi. Jotta biopolttoaineiden tuotanto täyttäisi kestävän kehityksen kriteerit, eikä vaarantaisi biodiveristeettiä tai maankäyttöä, Euroopan unioni on ottanut käyttöönsä biopolttoaineiden sertifiointijärjestelmän. Kansallisesti käytössä on Ekoenergia –merkki.
Lisätiedot
Kirjoittajat Kaisa Huhta ja Kim Talus

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

RomppanenS2012a, RomppanenS2012b

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.03.2019: Oikeustiede:biopolttoaine (oikeudellinen sääntely). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:biopolttoaine (oikeudellinen sääntely).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg