Oikeustiede:kestävä kehitys energiaoikeudessa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kestävä kehitys energiaoikeudessa

kestävä kehitys energiaoikeudessa
Definition energian tuottamisen, käyttämisen ja vaihdannan kehittäminen luonnonvaroja haaskaamattomaksi siten, että energian tarjonta tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa
Explanation Kestävän kehityksen tehtävänä energiaoikeudessa on pitkällä aikavälillä kehittää energiamarkkinoita siten, että ehkäistään energiantuotannosta ja -kulutuksesta aiheutuvia sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti haitallisia vaikutuksia, mukaan lukien ilmastonmuutosta. Kestävän kehityksen keinovalikoima on laaja. Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ja osuuden kasvattaminen energian tuotantorakenteessa ja toisaalta fossiilisten polttoaineiden tuotantoon liittyvien vastuukysymysten korostaminen ovat keskeisiä kestävän kehityksen muotoja. Lisäksi energiatehokkuuden ja energiainfrastruktuurin parantaminen, investoinnit uusiin teknologioihin sekä energian tuotantorakenteiden ympäristövaikutusten huomioiminen esimerkiksi päästökaupan avulla kuuluvat kestävän kehityksen keinovalikoimaan. Energiateollisuuden ylikansallisten taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten vuoksi kestävän kehityksen edistäminen energiaoikeudessa edellyttää kansainvälisiä ponnisteluja.
Additional Information
Kirjoittajat: Kaisa Huhta ja Kim Talus

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.06.2019: Oikeustiede:kestävä kehitys energiaoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kestävä kehitys energiaoikeudessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg