Oikeustiede:bat, bep, bref

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

BAT | paras käyttökelpoinen tekniikka ja käytäntö | BEP | BREF

BAT
paras käyttökelpoinen tekniikka ja käytäntö
BEP (luo nimityssivu)
BREF (luo nimityssivu)
Definition mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä, toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- ja käyttötapoja (BAT) sekä työmenetelmien ja raaka-aine- ja polttoainevalintojen noudattamista (BEP), joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttamaa ympäristön pilaantumista tai tehokkaimmin vähentää sitä.
Explanation Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT, Best Available Technique) periaatteen ajatuksena on ehkäistä päästöjä ympäristöön siinä määrin kuin on mahdollista käyttäen ympäristön kannalta tehokkaimpia teknisiä ratkaisuja, jotka eivät aiheuta hyvin hoidetulle, asianomaisen suuruusluokan toiminnalle kohtuuttomia kustannuksia. Tekniikan käyttökelpoisuus määritellään toimialakohtaisesti. Tekniikan tulee olla kehitetty sellaisessa mittakaavassa, että se on yleisesti käyttöön otettavissa kyseisellä teollisuuden alalla kohtuullisin kustannuksin. Vaatimuksena paras tarkoittaa menetelmää, jolla tehokkaimmin saavutetaan yleisesti korkea taso koko ympäristön suojelussa. Vaatimuksen sisältö yksittäisten toimialojen osalta määräytyy vertailuasiakirjojen (BREF, Best Available Techniques Reference Document) perusteella. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimus ohjaa yleistä norminantoa, mutta vaikuttaa myös yksittäiseen luparatkaisuun. Lupaviranomaisen on lupamääräyksiä antaessaan selvitettävä parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuvat ratkaisut. Periaatteen toteuttaminen ei edellytä tietyn määritellyn tekniikan noudattamista, vaan määrittää tason, johon saakka ympäristön pilaantumista voidaan ehkäistä, vähentää tai rajoittaa.
Ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP, Best Environmental Practice) käsitteellä tarkoitetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä, raaka-aine- ja polttoainevalintoja ja niiden käyttöä sekä jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja niistä syntyvien ympäristöhaittojen rajoittamista. Periaate täydentää parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatetta ulottamalla ympäristönsuojeluvaatimuksia sellaisiin toimenpiteisiin ja käytäntöihin, joihin BAT-vaatimus ei ulotu. Esimerkiksi maa- ja metsätalouden sekä verstaiden ympäristöllisiä työmenetelmiä ohjataan parhaan ympäristökäytännön avulla. Olennainen kriteeri on menettelyn käyttökelpoisuus ja periaatetta sovellettaessa otetaan huomioon myös kustannustehokkuus ja eri toimien yhdistelmien taloudellinen toteuttamiskelpoisuus sekä mahdollisuudet vaihtoehtoiseten toimintatapojen valintaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Arto Hietaniemi

Related Concepts

Sources

HolloE2009, Ekroos&al2010, Kuusiniemi&al2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.1.2020: Oikeustiede:bat, bep, bref. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:bat, bep, bref.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →