Oikeustiede:aikaprioriteettiperiaate (työoikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

aikaprioriteettiperiaate (työoikeus)

aikaprioriteettiperiaate (työoikeus)
Definition työoikeudessa yleisesti noudatettava periaate, jota käytetään ratkaistaessa samaan ajankohtaan vaikuttavien syiden ja tapahtumien (esimerkiksi poissaoloperusteiden) keskinäistä etusijaa
Explanation Aikaprioriteettiperiaatteesta ei ole säädetty, vaan se on kehittynyt ja vakiintunut oikeuskäytännössä. Periaate tulee sovellettavaksi muun muassa selvitettäessä työntekijän oikeutta palkkaan kahdesta eri syystä johtuvan poissaoloperusteen sattuessa päällekkäin. Poissaolon perustetta ja sen vaikutusta arvioidaan ensimmäiseksi alkaneen syyn perusteella. Esimerkiksi työntekijän palkallisen sairausloman aikana alkanut lakko ei keskeytä palkanmaksua. Jos ensimmäisen poissaolon peruste lakkaa, mutta toinen syy jatkuu, arvioidaan poissaoloa ensimmäisen syyn päätyttyä jälkimmäisen perusteella. Korkein oikeus on poikennut aikaprioriteettiperiaatteesta ainakin tapauksessa KKO 1994:30, jossa työntekijän sairausloman aikana oli alkanut lakko, johon työntekijä oli sairauslomastaan huolimatta osallistunut ilmoittautumalla lakkolaiseksi ja toimimalla lakkovahtina. Työntekijälle ei maksettu sairausajanpalkkaa lakon ajalta. Aikaprioriteettia käytetään myös viimesijaisena perusteena työehtosopimuslian 4 §:n 3 momentin perusteella arvioitaessa kilpailevien työehtosopimusten välistä etusijaa. Työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovaa työehtosopimusta ei sovelleta, jos työnantaja on sidottu aikaisempaan, toisin ehdoin tehtyyn työehtosopimukseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.6.2020: Oikeustiede:aikaprioriteettiperiaate (työoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:aikaprioriteettiperiaate (työoikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →