Oikeustiede:abstrakti normikontrolli

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

abstrakti normikontrolli

abstrakti normikontrolli
Definition Valtiosääntöoikeudessa abstrakti normikontrolli tarkoittaa eduskuntalakien, asetusten sekä näitä alemman tasoisten säädösten perustuslainmukaisuuden etukäteistä valvontaa. Kontrolli on abstraktia siksi, että se kohdistuu säädöksen tai säädösehdotuksen sanamuotoon ilman käsillä olevaa konkreettista soveltamistilannetta.
Explanation Kyse on säädösten hierarkkisuuden varmistamisesta. Korkeimpana säädöksenä perustuslaki määrää alemmanasteisten säädösten tuottamistavan ja sitoo myös niiden sisältöä. Lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan perustuslain sisältöön ei voida puuttua alemmanasteisella säädöksellä. Tästä aiheutuu valvonnan tarve. On tarpeen valvoa ennakolta, ettei perustuslakia muuteta muulla tavalla kuin perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Suomen säädöskontrollijärjestelmä oli ennen vuoden 2000 uudistusta pelkästään abstraktia normikontrollia eli säädöksiä arvioitiin säätämisvaiheessa pääasiallisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnan toimesta. Perustuslakivaliokunnan lisäksi abstraktia normikontrollia harjoitetaan myös lainvalmistelussa sekä valtioneuvoston oikeuskanslerin toimesta. Vuoden 2000 perustuslakiuudistuksesta lähtien normikontrolli on saanut rinnalleen tuomioistuinten harjoittaman konkreettisen jälkikontrollin.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaakko Husa

Related Concepts

Sources

Jyränki&Husa2012, SaraviitaI2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:abstrakti normikontrolli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:abstrakti normikontrolli.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg