Oikeustiede:Euroopan tilintarkastustuomioistuin

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Definition unionin toimielin, joka huolehtii unionin ulkoisesta tilintarkastuksesta.
Explanation Tilintarkastustuomioistuin on muista toimielimistä riippumaton tarkastuselin, jonka keskeisenä tehtävänä on huolehtia itsenäisesti unionin varainkäytön ulkoisesta tarkastuksesta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa varainkäytön valvonnassa. Tilintarkastustuomioistuin antaa lausunnon tarkastustoiminnastaan näille toimielimille. Tilintarkastustuomioistuin osallistuu myös unionin taloutta koskevan lainsäädännön valmisteluun ja unionin petostentorjuntaan. Luxemburgissa sijaitseva toimielin tarkastaa unionin kaikkia tuloja ja menoja koskevat tilit ja tositteet, tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä sen, että varainhoito on ollut tarkastuksen kohteena olevana varainhoitovuonna moitteetonta. Toimielinten lisäksi tarkastuksia tehdään myös jäsenvaltioissa, koska suurin osa unionin tuloista kannetaan ja menoista käytetään jäsenvaltioissa. Nimestään huolimatta tilintarkastustuomioistuin ei käytä itsenäisesti tuomiovaltaa, vaan tilintarkastajien on ilmoitettava havaituista väärinkäytöksistä Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF).
Tilintarkastustuomioistuin perustettiin vuonna 1975 ja siihen kuuluu kustakin unionin jäsenmaasta yksi jäsen. Neuvosto nimittää Euroopan parlamenttia kuultuaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet kuusivuotiseksi toimikaudeksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Elina Paunio

Related Concepts

Sources

Graig&DeBúrga2011, Joutsamo&al2000, OjanenT2006, JääskinenN2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.08.2019: Oikeustiede:Euroopan tilintarkastustuomioistuin. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan tilintarkastustuomioistuin.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg