Oikeustiede:Euroopan keskuspankki (finanssihallinto-oikeus)

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Euroopan keskuspankki (finanssihallinto-oikeus)

Euroopan keskuspankki (finanssihallinto-oikeus) (luo nimityssivu)
Definition Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) muodostavat Euroopan keskuspankki (EKP) ja EU:n kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit
Explanation Euroopan keskuspankki on eurojärjestelmän ja keskuspankkijärjestelmän rahapolitiikasta vastaava viranomainen. Sen tehtävänä on huolehtia hintavakauden ylläpitämisestä ja siitä, että eurojärjestelmälle ja Euroopan keskuspankkijärjestelmälle kuuluvat tehtävät hoidetaan joko Euroopan keskuspankissa tai euroalueen kansallisissa keskuspankeissa.

Euroopan keskuspankki (EKP) aloitti toimintansa 1.6.1998. Se on Euroopan unionin (EU) keskuspankki. EKP:llä on oma kansallisten keskuspankkien merkitsemä ja maksama pääoma. Kunkin kansallisen keskuspankin omistusosuus EKP:n pääomasta määritetään sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion osuus koko EU:n väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta.

Euroopan keskuspankki ja euroalueen kansalliset keskuspankit muodostavat yhdessä eurojärjestelmän eli euroalueen keskuspankkijärjestelmän. Eurojärjestelmän ensisijainen tavoite on hintavakauden ylläpitäminen.

EKP:n päätöksentekoelimiä ovat neuvosto ja johtokunta. EKP:n neuvosto koostuu EKP:n johtokunnan jäsenistä sekä euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajista. Neuvosto antaa suuntaviivat ja tekee tarvittavat päätökset keskuspankkijärjestelmälle uskottujen tehtävien hoitamiseksi. EKP:n neuvoston keskeisin tehtävä on päättää euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta.

Johtokunnan muodostavat EKP:n pääjohtaja, varapääjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Johtokunta toteuttaa rahapolitiikkaa neuvoston antamien suuntaviivojen ja päätösten mukaisesti. Johtokunta vastaa EKP:n juoksevien tehtävien hoitamisesta ja valmistelee neuvoston kokoukset.

EKP:n kolmas päätöksentekoelin on yleisneuvosto, jonka muodostavat EKP:n pääjohtaja, varapääjohtaja sekä EU:n kaikkien jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajat. Yleisneuvosto jatkaa toimintaansa niin kauan kuin kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät ole ottaneet käyttöön euroa.

Eurojärjestelmän perustehtäviä ovat rahapolitiikan määrittäminen ja toteuttaminen, valuuttaoperaatioiden suorittaminen, jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito sekä maksujärjestelmien moitteettomuuden edistäminen. EKP kerää tehtäviensä täyttämisen kannalta tarpeellisia tilastotietoja ja antaa lausuntoja toimialueeseensa liittyvistä lainsäädäntöhankkeista. Eurojärjestelmällä on myös rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyviä tehtäviä. EKP antaa luvan eurosetelien liikkeeseenlaskuun. EKP ja kansalliset keskuspankit ovat ainoat elimet, joilla on oikeus laskea liikkeeseen laillisena maksuvälineenä hyväksyttäviä seteleitä euroalueella.

Käytetyt lähteet: Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, VIII osaston 2 - 5 luvut, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö, Laki Suomen Pankista (214/1998)
Additional Information
Kirjoittaja: Maritta Nieminen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:Euroopan keskuspankki (finanssihallinto-oikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Euroopan keskuspankki (finanssihallinto-oikeus).)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →