Käännöstiede:funktionaaliset käännösteoriat

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

funktionaaliset käännösteoriat

funktionaaliset käännösteoriat
Definition käännösteoriat, joissa keskitytään lähtö- ja tulotekstin käyttötarkoitukseen: joko niiden vastaavuuteen (funktionaaliset ekvivalenssiteoriat) tai niiden itsenäisyyteen (skoposteoria)
Explanation Yhteistä funktionaalisille käännösteorioille on, että niissä kääntäminen nähdään kommunikaationa, ja kommunikaatio inhimillisenä toimintana. Toimintateorian (action theory) perinteen mukaisesti kommunikaatio nähdään tahdonvaraisena, tavoitteellisena toimintana, joka tapahtuu tietyssä tilanteessa.

Funktionaalisissa käännösteorioissa keskitytään tekstin kykyyn synnyttää tietty kommunikaatiovaikutus. Teoriat, jotka ovat kiinnostuneita lähtötekstin kommunikaatiovaikutuksen välittämisestä uudessa kielessä ja kulttuurissa, voi nimetä funktionaalisiksi ekvivalenssiteorioiksi. Tällaisia ovat muiden muassa Katharina Reissin teoria, joka jakaa käännettävät tekstit tekstifunktion perusteella tekstityyppeihin (informatiiviset tekstit, ekspressiiviset tekstit ja operatiiviset tekstit), sekä Julianne Housen teoria, joka näkee tekstifunktion yhdistelmänä vaatimuksia joita käyttötilanne tekstille aiheuttaa.

Hans Vermeerin ja Katharina Reissin skoposteoria puolestaan keskittyy nimenomaan tulotekstin funktioon (ts. skopokseen, päämäärään), ja korostaa sen itsenäisyyttä lähtötekstin funktiosta. Skoposteorian mukaan tuloteksti on informaatiotarjous informaatiotarjouksesta, jonka tavoitteen ja päämäärän määrittää sen oma käyttötarkoitus ja –tilanne.
Additional Information Termi "dynaaminen vastaavuus" on termin "funktionaalinen vastaavuus" lähisynonyymi.

Equivalents

functionalist approaches (luo nimityssivu)englanti

Related Concepts

Sources

Vehmas-Lehto1999, Nord1997, House1977

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.7.2020: Käännöstiede:funktionaaliset käännösteoriat. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:funktionaaliset käännösteoriat.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →