Filosofia:sosiaalietiikka

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

sosiaalietiikka

sosiaalietiikka
Määritelmä
1. soveltavan etiikan ala, joka pohtii sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ongelmia
2. Husserlilla yhteisöteorian normatiivinen luonne
Selite Moraalisia ongelmia syntyy käytännössä kaikilla sosiaalisen toiminnan alueilla. Tärkeimpiä ovat sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa koskevat kysymykset. Erityisen suuri vaikutus sosiaalietiikkaan on ollut John Rawlsin teoksella A Theory of Justice (1971), jossa hän esittää teorian distributiivisesta oikeudenmukaisuudesta. Myös feministinen etiikka on tuonut esille monia sukupuolten tasa-arvoon liittyviä puutteita.
Yleisiä sosiaalieettisen keskustelun aiheita ovat erilaiset seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset kuten homoseksuaalisuus, avioliiton ulkopuoliset suhteet, pakkoavioliitot ja moniavioisuus. Moraalisia kiistoja herättävät myös sodat, asevelvollisuus (aseistakieltäytyminen), aseiden omistaminen, maahanmuutto (rasismi), työttömyys ja taiteellisen ilmaisun vapaus.
Edmund Husserlin (1859-1938) myöhäisessä fenomenologiassa sosiaalietiikka viittaa ensisijaisesti yhteisöteorian normatiiviseen luonteeseen. Sosiaalietiikassa yhteisöjen ja kulttuurien analysointi liittyy olennaisesti kysymykseen hyvän ja oikeudenmukaisen yhteisöelämän mahdollisuudesta. Husserlin mukaan fenomenologia tarjoaa ne rationaalisen oikeuttamisen ja perustelemisen ehdot, jotka määrittävät niin tiedollisten kuin eettistenkin arvostelmien luonnetta. Sosiaalietiikka on autonominen suhteessa yksilökokemuksen rakenteita koskevaan tutkimukseen. Siten yhteisöt ja kulttuurit eivät ole vain yksilöistä koostuvia kollektiiveja, vaan muodostavat oman, yksilötietoisuuteen palautumattoman tutkimusalansa fenemenologian sisällä. Sosiaalietiikan päämäärä on Husserlilla kaikenkattava ylikansallinen yhteisö, joka pyrkii universaalisti tunnustamaan jokaisen yksilön luovuttamattoman ainutkertaisuuden.

Vieraskieliset vastineet

social ethicsenglanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

PietarinenJ2015, Logos2007, MiettinenT2010

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Filosofia:sosiaalietiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:sosiaalietiikka.)