Filosofia:monismi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

monismi

monismi
Määritelmä yhteen alkuperusteeseen nojautuva todellisuuden käsitys
Selite Monismi yleensä tarkoittaa ajattelua, jossa kaiken uskotaan palautuvan yhteen perustekijään.
1. Metafyysinen tai ontologinen monismi on metafyysinen kanta, jonka mukaan voi olla olemassa vain yksi substanssi. Todellisuus muodostaa jakamattoman kokonaisuuden ja kaikki erillisyys on näennäistä. Siten erilliset olennot, kuten materiaaliset kappaleet, ovat perimmiltään yhtä. Kaikella olevalla on sama perusolemus ja siten esimerkiksi mielen ja ruumiin ero on näennäinen. Monismi voi olla idealistinen (jolloin alkuperuste on luonteeltaan mentaalinen, esimerkiksi Hegelin absoluuttinen henki) tai materialistinen (jolloin alkuperuste on aineellinen, esimerkiksi Marxismi). Edellämainittujen lisäksi tunnettu monisti on Baruch Spinoza (1632-1677), jolla substansseja on vain yksi, Jumala eli luonto.
2. Tietoteoreettisessa monismissa ajatellaan olevan vain yksi tiedon perusta eli todellisuus voidaan selittää yhdestä perusperiaatteesta käsin.
3. Metodologinen monismi on näkemys, jonka mukaan eri tieteenaloilla soveltuvuvat samat menetelmät. Tätä kantaa kannatettiin mm. loogisessa empirismissä ja vastustetaan hermeneutiikassa.
4. Etiikassa monismi (moraalinen monismi) korostaa, että on olemassa sellaisia arvoja ja normeja, jotka ovat ensisijaisia muihin nähden.

Vieraskieliset vastineet

monismenglanti
monismruotsi

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

SalonenT2008, KeinänenJVadenT2011, KotkavirtaJNyyssönenS2006, SaarinenE1994, KokkonenT2016

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Filosofia:monismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:monismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →