Filosofia:hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys

hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys
Määritelmä Tieteenkäsitys, jonka mukaan hypoteeseja ei tarvitse etukäteen perustella empiirisen aineiston ja siitä tehtävien induktiivisten yleistysten avulla, vaan niitä voi testata dedusoimalla hypoteeseistä seurauksia ja tarkastelemalla niiden totuutta
Selite Hypoteettis-deduktiivisessa tieteenkäsityksessä suhtaudutaan kriittisesti empiirisen aineiston pohjalta tehtyihin yleistyksiin ja tähän pohjautuvaan keksimisen logiikkaan. Sitä pidetään sisällöllisesti tyhjänä ilmauksena, koska keksiminen, luovuus ja älyllinen intuitio ovat psykologisia ilmiöitä eivätkä logiikan tai tieteenfilosofian tutkimuskohteita.

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

MäättänenP1995, SalonenT2008

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Filosofia:hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys.)