Filosofia:fiktiivinen maailma

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

fiktiivinen maailma

fiktiivinen maailma
Definition fiktiivisen teoksen esittämä maailma, joka rakentuu kokijan tajunnassa
Explanation Fiktiivinen maailma on yleisnimitys fiktiossa kuvatulle maailmalle taiteentutkimuksessa ja filosofiassa. Fiktiiviset maailmat rakentuvat kokijan (esim. lukijan, katsojan tai pelaajan) tajunnassa teoksen tarjoaman informaation perusteella. Periaatteessa jokainen yksittäinen fiktiivinen teos (esim. romaani, novelli, elokuva tai videopeli) luo oman maailmansa, mutta samaan sarjaan tai tarinalliseen jatkumoon sijoittuvat teokset voivat myös sijoittua samaan fiktiiviseen maailmaan.

Fiktiivisistä maailmoista käytetään usein eri nimityksiä eri tutkimusaloilla. Voidaan puhua esimerkiksi diegeettisistä maailmoista (lat. diegesis), tarinamaailmoista tai kirjallisuuden mahdollisista maailmoista. Fiktiiviset maailmat ovat osittain subjektiivisia, sillä niiden rakentuminen osittain tulkinnallista. Usein puhutaan kuitenkin esimerkiksi tietyn teoksen fiktiivisestä maailma objektiivisena kokonaisuutena, jolloin tulkinnallinen, subjektiivinen informaatio erotetaan teoksen kirjaimellisesta informaatiosta. Fiktiiviset maailmat tarjoavat kontekstin, jossa fiktiota koskevat propositiot saavat totuusarvon. Fiktiivisen maailman käsite on kehittynyt modaalifilosofian ja -logiikan mahdollisen maailman käsitteestä 1970-luvulla alkaneessa diskurssissa, mutta käsitteiden välillä on runsaasti teoreettisia eroja. Ensimmäisten joukossa David Lewis määritteli fiktiivisen totuuden soveltaen mahdollisia maailmoita. Hänen mukaansa fiktiivinen lause on tosi, mikäli se pitää paikkansa mahdollisessa maailmassa, jossa lause lausutaan faktuaalisena tietona. Siinä missä mahdollisten maailmoiden oletetaan olevan maksimaalisia (täydellisiä), lukumäärältään rajattomia ja sisäisesti ristiriidattomia, ovat fiktiiviset maailmat lähes määritelmällisesti epätäydellisiä, sekä lukumäärältään rajallisia suhteessa fiktiivisten teosten määrään, ja ne voivat olla myös sisäisesti ristiriitaisia. Fiktiivissä maailmoissa kaksi toisensa poissulkevaa lausetta voivat pitää samanaikaisesti paikkansa, eli henkilöhahmo saattaa esimerkiksi olla samaan aikaan kuollut ja elossa. Fiktiivinen maailma eroaa mahdollisesta maailmasta myös modaalisesti ja ontologisesti. Fiktiivisen maailman käsite itsessään ei sisällä modaalisia tai ontologisia oletuksia. Fiktiivisiin maailmoihin ei välttämättä suhtauduta aina mahdollisina, välttämättöminä tai mahdottomina, eikä termiin itseensä sisälly oletusta fiktiivisten maailmoiden itsenäisestä olemassaolosta.

Marie-Laure Ryan on edelleen analysoinut fiktiivisen maailman (ainakin) kahteen eriävään käsitteeseen: Tekstuaalinen referenssimaailma (textual reference world, TRW) on Ryanin mukaan se maailma, jossa fiktion esittämät väitelauseet saavat totuusarvonsa. Tekstuaalinen aktuaalinen maailma (textual actual world, TAW) puolestaan merkitsee sitä kuvaa, jonka teksti antaa tekstuaalisesta referenssimaailmasta.

Equivalents

fictional worldenglanti

Related Concepts

Sources

FortB2006, RyanM1991, LewisD1983

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Filosofia:fiktiivinen maailma. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:fiktiivinen maailma.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →