Filosofia:determinismi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

determinismi

determinismi
Määritelmä metafyysinen näkemys, jonka mukaan todellisuutta säätelevät sitovat lainalaisuudet
Selite Determinismin mukaan jokaisella ilmiöllä on syy (erityisesti luonnonlait) ja siksi käsitys valinnan vapaudesta ja vapaasta tahdosta on ongelmallinen. Siis kaikki maailman tapahtumat määräytyvät lainalaisuuksien mukaisesti eikä minkäänlaista sattumaa maailmassa ole. Tälläistä kantaa on edustanut esimerkiksi Baruch Spinoza (1632-1677). Tuomas Akvinolainen (1225-1274) katsoi, että luonnonlakeihin on olemassa myös poikkeuksia. Luonnonlait toteutuvat materiaalisen maailman vajavaisuuden vuoksi vain useimmissa tapauksissa - niihin liittyy siis sattumanvaraisia poikkeuksia, jotka selittävät maailman vaihtelevuuden ja hajanaisuuden. Immanuel Kant (1724-1804) taas argumentoi, että inhimillisen kokemuksen näkökulmasta kaikki, mikä maailmassa tapahtuu, tapahtuu välttämättä, kun taas metafyysisestä näkökulmasta ihmisen teot ovat joskus vapaita ja satunnaisia. Jotkut determinisminin kriitikot ovatkin argumentoineet, että luonnonlait eivät koske kaikkia asioita, kuten ihmisen järjen tai tahdon toimintaa. On myös väitetty, että maailmassa on aitoja sattumia, joka kumoaa determinismin. Yleisin tapa välttää determinismin ongelmat on ollut kannattaa kompatibilismia (näkemys on ollut suosittu nykyfilosofiassa - edeltäjistä voi mainita mm. G. W. Leibniz (1646-1716). Sen mukaan oikein ymmärrettynä ihmisen toimia voidaan perustellusti kuvata sekä välttämättömiksi että vapaiksi.
Voidaan erottaa erilaisia determinismin alalajeja. Mikäli kaikki lainalaisuudet ovat mekanistisen lakien tyyppisiä, kyseessä on mekanistinen determinismi. Historiallisen determinismin mukaan taas ihmiskunnan historia noudattaa tiettyjä kehityslakeja.

Vieraskieliset vastineet

determinismenglanti
determinismoespanja
determinismoitalia
determinismeranska
determinismruotsi
Determinismussaksa
determinismviro

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

AhokasA2010, OksanenMLaunisVSajamaS2010, KorkmanYrjönsuuri1998, KeinänenJVadenT2011, BagginiJFoslP2013

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.03.2019: Filosofia:determinismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:determinismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →