Tieteen termipankissa tehdään huoltotöitä. Tänä aikana termipankin muokkaaminen ei ole mahdollista. Arvioitu kesto 23.10. asti.

Tapahtumat

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tulevat

Menneet

Tieteen termipankista seminaarissa Suomiko tieteen kieli? maanantaina 25.11.1013 klo 12-16.30 Tieteiden talossa Helsingissä. Ohjelma: Media:suomiko_seminaari_25112013.pdf

19.11.2013 klo 16-17 Tieteen termipankki esittäytyi Tiedekulmassa.

Tieteen termipankin
TIEDOTUSTILAISUUS BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEILIJÖILLE

maanantaina 4.3.2013 kello 12–14
Biokeskus 3, sali 6602 (Viikinkaari 3, Helsinki)

Tieteen kansallinen termipankki rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön.

Tule mukaan keskustelemaan Tieteen termipankista ja sen soveltamismahdollisuuksista bio- ja ympäristöalan opetuksen ja tutkimuksen resurssina. Tilaisuudessa esitellään termipankkia sekä käyttäjän että asiantuntijan näkökulmasta. Samalla ideoidaan biologian aihealueiden kehittämistä, sanastojen kokoamista ja tietojen päivittämistä tulevaisuudessa.

Tervetuloa!

Tutustu tietokantaan osoitteessa www.tieteentermipankki.fi


Yhteiskuntatieteilijät ja humanistit termitalkoisiin!
Järjestäjät Tieteen kansallinen termipankki ja Tieteellisten seurain valtuuskunta
9.11.2012, klo 9-13
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Puheenjohtaja:
Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja, professori Aura Korppi-Tommola

Ohjelma
9.15–9.30 Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtaja, kansleri Ilkka Niiniluoto: Tervetuloa
9.30–10.00 Prof. emer. Lea Laitinen (Helsingin yliopisto): Suomenkielisten termien merkitys: rinnakkaiskielisyys
10.00–10.30 Dos. Tiina Onikki-Rantajääskö ja tutkijatohtori Kaarina Pitkänen-Heikkilä (Helsingin yliopisto): Tieteen termipankin esittely
10.30–10.45 Graafinen suunnittelija, WikiMedia Suomen pj. Tommi Kovala: Wiki-maailma
10.45–11.05 Kahvi
11.05–13.00 Suomeksi ja muilla kielillä? Paneeli ja yleisökeskustelu
Puheenjohtaja prof. emer. Auli Hakulinen (Helsingin yliopisto)
Puheenvuorot: prof. Pertti Haaparanta (Aalto-yliopisto, taloustiede), prof. Risto Heiskala (Tampereen yliopisto, sosiologia),)
prof. Anu Koivunen (Tukholman yliopisto, elokuvantutkimus ), prof. Liisa Häikiö (Tamperen yliopisto, sosiaalipolitiikka, Tiedä suomeksi -hanke
Kommenttipuheenvuorot: tutkimusprof. Jussi Simpura (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), pääsihteeri, dos. Tuomas Lehtonen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura).

Paneelikeskustelu: Liisa Häikiö, Pertti Haaparanta, Auli Hakulinen, Anu Koivunen, Risto HeiskalaTieteen kansallinen termipankki kirjamessuilla Helsingissä
26.10.2012 klo 12.30-13.30 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan osastolla Messukeskuksessa

Tieteen termipankki: Kansien välistä tietokantaan

Esittelemme kirjamessuilla Tieteen termipankin tietokantaa ja kolmea pilottihanketta. Piloteissa muun muassa muokataan kirjamuodossa ilmestyneitä termistöjä tietokantaan. Pohdimme yhdessä haastateltavien kanssa sitä, miten tieto ja sen käsittely muuttuu, kun siirrytään kansien välistä tietokantaan.

12.30-12.40 Tieteen kansallinen termipankki -hankkeen johtaja, dosentti Tiina Onikki-Rantajääskö kertoo termipankkihankkeesta: Kuka hyötyy termipankista?
12.40-12.55 Tutkijatohtori Kaarina Pitkänen-Heikkilä esittelee Tieteen termipankin tietokantaa ja kasvitieteen pilottia: Emi, hede ja muut tutut tai tuntemattomat termit
12.55-13.10 Kielitieteen pilotin koordinoija, emeritaprofessori Lea Laitinen haastattelee emeritaprofessori Auli Hakulista: Koulukieliopin termit termipankissa
13.10-13.25 Koordinaattori Antti Kanner haastattelee emeritusprofessori Heikki E.S. Mattilaa: Oikeustieteen ensyklopedia tietokantaan

Assistant Patricia Karlsson är också på stället och svarar på frågor om svenska sidorna i termbanken.

Lea Laitinen haastattelee Auli Hakulista
Heikki E.S. Mattila
20.4.2012 Kotikielen Seuran teemapäivä Tieteen kansallinen termipankki - kielitieteen pilotti
Tapahtuman tiedot: Kotikielen seuran kokoukset

Esitelmädiat (pdf)
Tiina Onikki: Tieteen kansallinen termipankki
Lea Laitinen: Omakielisten termien merkitys
Kaarina Pitkänen: Kokemuksia kasvitieteen pilotista
Antti Kanner: Ensyklopediasta terminologiaan: kokemuksia oikeustieteen pilotista
Maria Vilkuna: Miten kielitieteen termejä määritellään?
Marja Nenonen: Kielitieteen pilotin käynnistäminen

Videot:
Tiina Onikki-Rantajääskö: Tervetuloa
Lea Laitinen: Omakielisten termien merkitys
Kaarina Pitkänen-Heikkilä: Kokemuksia kasvitieteen pilotista
Antti Kanner: Ensyklopediasta terminologiaan oikeustieteen pilotissa
Maria Vilkuna: Miten kielitieteen termejä määritellään?
Marja Nenonen: Kielitieteen pilotin käynnistäminen
Tiina Onikki-Rantajääskö ja Antti Kanner: Miten tieteen termipankissa toimitaan – demo
Keskustelua kielitieteen pilotin organisoitumisesta