Hanke

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Outdated translations are marked like this.

Varoitus: Näytettävä otsikko "Hanke" päällekirjoittaa edellisen otsikon "Termipankki:Hanke". Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa.

Termipankkia rakennetaan wiki-alustalla kolmen pilottihankkeen, kasvitieteen, kielitieteen ja oikeustieteen termistöjen pohjalta TSV:ssa sijaitsevalle palvelimelle. Myös muut tieteenalat voivat perustaa omia aihealueitaan ja asiantuntijaryhmiään termipankkiin.


Hankkeen työntekijät luovat kehykset eri tieteenalojen asiantuntijoiden työskentelylle: kartoittavat termejä, niiden käsitteellisiä määritelmiä, suhteita käsitejärjestelmään, muodostustapoja ja erikielisiä vastineita. Asiantuntijaryhmät keskustelevat ja päättävät oman alansa termeistä ja niiden määritelmistä. Asiantuntijaryhmien jäsenet kannustavat kollegojaan tulemaan mukaan termitalkoisiin. Myös hankkeen jäsenet aktivoivat eri tieteenalojen kenttää ja kehittävät yhteistyössä asiantuntijaryhmien kanssa talkootyön organisoitumisen menetelmiä. Wiki-työskentely tapahtuu rajoitetun talkoistamisen periaatteella: asiantuntijaryhmien jäsenet voivat muokata kaikkea alansa termitietoa; lisäksi kuka tahansa omalla nimellään (etunimi ja sukunimi) termipankkiin rekisteröitynyt internetin käyttäjä voi osallistua termeistä käytävään keskusteluun.


Hanke toimii Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksessa. Hanketta rahoittavat Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto.


Työryhmä


Ohjausryhmä

  • johtaja, professori Tiina Onikki-Rantajääskö
  • professori Auli Hakulinen
  • professori Kimmo Koskenniemi
  • professori Lea Laitinen
  • professori Hanna Lehti-Eklund
  • erikoistutkija Sari Maamies
  • erikoistutkija Nina Martola
  • professori Pirkko Nuolijärvi
  • arkistoamanuenssi Mari Siiroinen