Tähtitiede:fotometria

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

fotometria

fotometria
Definition valon kirkkauden mittaaminen
Explanation Fotometria on valon mittaamista. Tähtitieteessä fotometria tarkoittaa erityisesti kohteiden kirkkauksien ja värien mittaamista.

Säteilyteho voidaan esittää SI-järjestelmän mukaisilla yksiköillä. Tähtitieteeseen on kuitenkin vakiintunut jo antiikin ajoilta peräisin oleva tapa ilmaista kirkkaudet magnitudeina. Näennäinen magnitudi mittaa kohteen havaittua kirkkautta ja absoluuttinen sen todellista kirkkautta.

Useimmiten kirkkaus mitataan jonkin suotimen lävitse, jolloin magnitudi ilmaisee kirkkauden tietyllä aallonpituusvälillä. Vertaamalla eri suotimien avulla mitattuja kirkkauksia saadaan tietoa kohteen väristä.

  • Säteilyä kuvaavia suureita
  • Magnitudit
  • Absoluuttiset magnitudit
  • Magnitudijärjestelmätt
  • Värit
  • Pintakirkkaus
  • Sironta
  • Ekstinktio

Tavallisesti mittaus tehdään usean tarkasti standardoidun suotimen lävitse, ks. UBV- ja uvby-järjestelmä.

Mittausmenetelmistä riippuen puhutaan mm. valosähköisestä fotometriasta tai valokuvauksellisesta fotometriasta.

Equivalents

photometryenglanti

Sources

Zubenelgenubi

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Tähtitiede:fotometria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tähtitiede:fotometria.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →