Språkvetenskap:prototypisk

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

prototypisk

prototypisk
Additional Information SAG: Om medlem av en viss grammatisk eller lexikal kategori vilken intuitivt uppfattas som särskilt representativ för kategorin, oftast därför att den särskilt tydligtv aviker från angränsande kategorier. Ofta men inte alltid är de prototypiska medlemmarna av en kategori frekventare än andra medlemmar av kategorin. Prototypiska medlemmar av en kategori har en uppsättning definierande egenskaper, utifrån vilka andra, mindre prototypiska medlemmars uppsättningar av egenskaper kan uppfattas som avledda, t.ex. genom metafor, metonymi eller genom andralag av överföring, generalisering, insnävring eller tyngdpunktsförskjutning. Ett prototypiskt adjektiv är karakteriserande (en duktig jurist) men vissa andra adjektiv är klassificerande (en internationell jurist). Ett prototypiskt subjekt anger en avsiktligt orsakande animat aktant (Johan förstörde stolen), men ett subjekt kan också ange icke-avsiktlig orsak (Regnet förstörde stolen) eller animata aktanter som inte orsakar utan bara upplever eller får något (Johan fick syn på stolen). Ett prototypiskt preteritum anger att något inte gäller för nutid utan för en given tid i det förflutna (Bo var Berlin), men preteritum kan också ange t.ex. osäkerhet om något gäller i nutid eller ej (om bara Bo var i Berlin nu!).

Sources

SAG1999

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.10.2019: Språkvetenskap:prototypisk. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Språkvetenskap:prototypisk.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →


Tämä sivu on keskeneräinen.