Tieteen termipankissa tehdään huoltotöitä. Tänä aikana termipankin muokkaaminen ei ole mahdollista. Arvioitu kesto 23.10. asti.

Semiotiikka:strukturaalinen determinismi

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

strukturaalinen determinismi

strukturaalinen determinismi (luo nimityssivu)
Määritelmä näkemys, jonka mukaan kielen järjestelmän määrittää kielenkäytön
Selite Strukturalistiset teoreetikot ovat olleet eri mieltä siitä, edeltääkö ja määrittääkö kielenkäyttö kielen järjestelmän (sosiaalinen determinismi) vai määrittääkö kielen järjestelmä sen käyttöä (strukturaalinen determinismi). Strukturalismissa on kuitenkin yleisesti ajateltu, että kieli (merkkijärjestelmä) on ensijainen suhteessa yksittäiseen ilmaisuun (puhunnokseen).

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

ChandlerD2007

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.10.2018: Semiotiikka:strukturaalinen determinismi. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:strukturaalinen determinismi.)