Perinnöntutkimus

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Perinnöntutkimus (engl. heritage studies) on humanistisia ja yhteiskuntatieteitä yhdistelevä tutkimusala, joka tarkastelee menneisyyden käyttöä ja menneisyydelle annettuja merkityksiä kulttuurisena, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Siinä missä historiantutkimus tai arkeologia pyrkivät selvittämään, mitä menneisyydessä on 'todella' tapahtunut, perinnöntutkimus analysoi aatteiden, arvojen, ideologioiden, poliittisten ja taloudellisten intressien kautta suodatettuja menneisyyden tulkintoja ja esityksiä. Tutkimuksen kohteeksi asetettu perintö tarkoittaa siis kaikkia niitä prosesseja, joissa menneisyyden elementtejä valitaan ja nostetaan esiin muistamisen ja muistelun kohteeksi – tuleville sukupolville jätettäväksi perinnöksi. Perinnöntutkimuksen tutkimusteemat koskevat muun muassa menneisyydestä muistuttavien esineiden ja ympäristöjen valintaa, niiden säilyttämisen sekä esittämisen muotoja, tapoja ja motiiveja; kulttuuriperinnön institutionaalista hallintaa ja määrittelyä; yhteisöllistä muistia, muistamista ja muistelua; menneisyyden kaupallistamista ja perintöteollisuutta sekä itse perintöprosessin olemusta ja määrittelyä.

Perinnöntutkimuksen asiantuntijaryhmä on järjestäytymässä. Jos haluat mukaan, ota yhteys aihealueen yhteyshenkilöön professori Visa Immoseen (TY) (vialim@utu.fi).

Aakkostettu lista käsitesivuista