Oikeustieteen toimituskunta

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

OIKEUSTIETEEN TERMITIETOKANTA
TOIMITUSKUNTA


18.2.2019
PÄÄTOIMITTAJA
Heikki E. S. Mattilaoikeustieteen tohtori, professori
TOIMITUSSIHTEERI
Jussi Sallilaoikeustieteen tohtori


OIKEUSALOJEN TOIMITTAJAT
Antti Aineoikeustieteen tohtori, tutkijatohtori
kilpailuoikeus
Pentti Arajärvioikeustieteen tohtori, professori
sivistystoimi,
sosiaalioikeus
Mika Hemmooikeustieteen tohtori, professori
velvoiteoikeus
Erkki J. Hollooikeustieteen tohtori, professori
ympäristöoikeus
Jaakko Husahallintotieteiden tohtori, professori
vertaileva oikeustiede
Antti Jokelaoikeustieteen tohtori, professori
prosessioikeus
Urpo Kangasoikeustieteen tohtori, professori
perhe- ja perintöoikeus
Jukka Kemppinenfilosofian tohtori, professori
yleinen oikeuskulttuuri
Outi KorhonenDoctor of Juridical Science (Harvard), professori
kansainvälinen julkisoikeus
Petri Kuoppamäkioikeustieteen tohtori, professori
kilpailuoikeus
Raimo Lahtioikeustieteen tohtori, professori
rikosoikeus ja kriminologia
Ahti Laitinenvaltiotieteen tohtori, professori
oikeussosiologia
Ulla Liukkunenoikeustieteen tohtori, professori
kansainvälinen yksityisoikeus,
kansainvälinen siviiliprosessioikeus
Sakari Melanderoikeustieteen tohtori, professori
rikosoikeus ja kriminologia
Olli Mäenpääoikeustieteen tohtori, professori
hallinto-oikeus
Jukka Mähönenoikeustieteen tohtori, professori
yritysoikeus
Matti Niemivuooikeustieteen tohtori, professori
itsehallintoyhdyskuntaoikeus,
lainvalmistelutiede
Marcus Norrgård oikeustieteen tohtori, professori
immateriaalioikeus
Kevät Nousiainenoikeustieteen tohtori, professori
naisoikeus
Pekka Nykänenkauppatieteiden tohtori, yliopistonlehtori
vero-oikeus
Jaana Paanetojaoikeustieteen tohtori, työneuvoston sihteeri
työoikeus
Heikki Pihlajamäkioikeustieteen tohtori, professori
oikeushistoria
Tuomas Pöystioikeustieteen tohtori, oikeuskansleri
finanssihallinto-oikeus
Juha Raitiooikeustieteen tohtori, professori
eurooppaoikeus
Ahti E. Saarenpääoikeustieteen tohtori, professori
oikeusinformatiikka
Janne Salminenoikeustieteen tohtori, apulaisprofessori
valtiosääntöoikeus
Ilkka Saraviitaoikeustieteen tohtori, professori
valtiosääntöoikeus 2012-2013
Raimo Siltalaoikeustieteen tohtori, professori
oikeusteoria
Jarno Teporaoikeustieteen tohtori, professori
esineoikeus
TOIMITUSNEUVOSTO
Pasi Pölönenyhdistyksen puheenjohtaja, dosentti, toimitusneuvoston puheenjohtaja
Mika Hemmoalakohtaisten toimittajien edustaja, professori, toimitusneuvoston varapuheenjohtaja
Tiina Onikki-RantajääsköTieteen kansallisen termipankin ohjausryhmän johtaja, professori
Erika BergströmEduskunnan kirjaston oikeudellisen tiedon johtava tietoasiantuntija, OTL
Heikki E. S. Mattilapäätoimittaja, professori


TEKNINEN TOIMITUS
Lea Purhonentoimistopäällikkö
Inga Snäkintoimistosihteeri