Oikeustiede:ympäristövahinkojen torjunta

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ympäristövahinkojen torjunta

ympäristövahinkojen torjunta
Definition toimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä uhkaavan ympäristövahingon syntyminen tai rajoittaa jo tapahtuneen vahingon haitalliset seuraukset ihmisille ja ympäristölle mahdollisimman vähäisiksi
Explanation Ympäristövahingon torjunta tarkoittaa toimenpiteitä tapahtuneen tai uhkaavan yksittäisen ympäristövahingon johdosta. Torjuntatoimenpiteiden toteuttaja voi käytännössä olla viranomainen, toiminnanharjoittaja tai myös yksityishenkilö. Se, kenellä on yksittäisessä tilanteessa suoranainen velvollisuus ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin, riippuu kyseiseen ympäristövahinkotilanteeseen sovellettavasta sääntelystä. Pääsääntöisesti velvollisuus torjuntatoimiin ryhtymiseen on pelastusviranomaisella ja usein myös ympäristöviranomaisella, joiden on pidettävä yllä kalusto- ja muuta torjuntavalmiutta tätä tehtävää varten. Useiden säännösten mukaan myös toiminnanharjoittaja tai aiheuttaja on velvollinen ryhtymään kiireellisiin torjuntatoimenpiteisiin, jos sitä voidaan kohtuudella edellyttää vahingon laajuus ja muut seikat huomioon ottaen.

Ympäristövahinkojen torjunta ja erityisesti velvollisuus niiden korvaamiseen limittyvät käytännössä eri tavoin ympäristövahinkojen korvaamiseen, sillä molemmissa on lähtökohtana, että aiheuttaja vastaa kustannuksista. Esimerkiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevan lain mukaan aiheuttaja on osin vastuussa yksityiselle tai viranomaiselle aiheutuvista vahingontorjunta- ja ennallistamiskustannuksista.

Torjuntatoimet ovat käsitteenä lähtökohtaisesti eri asia kuin "ympäristön ennallistaminen" tai pilaantuneen maaperän puhdistaminen, sillä torjuntatoimien tarkoituksena on estää tilanteen paheneminen ja muut kiireelliset toimenpiteet. Tosin sääntelyssä tätä periaatteellista eroa ei ole noudatettu johdonmukaisesti.

Käytetyt lähteet: Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994)
Additional Information
Kirjoittaja: Jouko Tuomainen

Related Concepts

Sources

TuomainenJ2006, s. 114

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:ympäristövahinkojen torjunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ympäristövahinkojen torjunta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →