Oikeustiede:yhteinen työpaikka

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

yhteinen työpaikka

yhteinen työpaikka
Definition työpaikka, jolla toimii pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ja samanaikaisesti tai peräkkäin ainakin toinen työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja, ja työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden työturvallisuuteen
Explanation Yhteisellä työpaikalla voi aiheutua erityistä työturvallisuuden vaarantumista siitä, että samalla työpaikalla on useita työnantajia, joiden toiminnan vaikutukset ulottuvat muihinkin kuin omiin työntekijöihin. Tyypillisenä esimerkkinä on kiinteä työpaikka, jolla työskentelee yrityksen omien työntekijöiden lisäksi alihankkijan työvoimaa asennus- tai huoltotöissä. Työnantajaan rinnastetaan itsenäinen työnsuorittaja, kuten ammatinharjoittaja, joka ei ole työsuhteessa työn tilaajaan ja jolla ei ole myöskään omia työntekijöitä työpaikalla.

Yhteisen työpaikan vaarojen välttämiseksi työturvallisuuslaissa on säädetty, että kullakin osapuolella on velvollisuus riittävällä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehtia siitä, ettei heidän toimintansa vaaranna työntekijöiden turvallisuutta. Lisäksi erityisiä velvoitteita on työpaikalla määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla, kuten pääurakoitsijalla tai työn tilaajalla edellä mainitussa esimerkissä. Tällaisen työnantajan on huolehdittava muun muassa työturvallisuuden edellyttämästä ohjeistuksesta, eri osapuolten toimintojen yhteensovittamisesta, työpaikan yleissuunnittelusta ja siellä liikkumisen järjestelyistä sekä työturvallisuuden edellyttämästä siisteydestä ja järjestyksestä.

Yhteisen työpaikan erityistapauksena on yhteinen rakennustyömaa. Pääurakoitsijalla tai muulla niin sanotulla päätoteuttajalla, joka johtaa tai valvoo hanketta (esim. rakennuttaja), on edellä selostettujen velvoitteiden lisäksi velvollisuus huolehtia siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille kuin työntekijöille. Päätoteuttajan ja erikseen kunkin työnantajan on myös huolehdittava siitä, että työmaalla työskentelevillä on siellä liikkuessaan kuvallinen tunniste veronumeroineen. Päätoteuttajan velvollisuuksista rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on lisäksi annettu yksityiskohtaisia määräyksiä.
Additional Information
Kirjoittaja: Jorma SaloheimoReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.9.2020: Oikeustiede:yhteinen työpaikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteinen työpaikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →