Oikeustiede:työterveyshuolto

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

työterveyshuolto

työterveyshuolto
Definition työnantajan järjestettäväksi säädetty asiantuntijapalvelu, jolla edistetään työn ja työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta, näihin liittyvien vaarojen ehkäisyä, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden työ- ja toimintakykyä
Explanation Työterveyshuoltolain mukaiseen lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyy monenlaisia, ennen kaikkea terveysvaarojen ennaltaehkäisyyn liittyviä palveluja. Näitä ovat muun muassa työpaikkaselvitykset, työpaikan riskeihin perustuvat terveystarkastukset, toimenpide-ehdotukset työolojen parantamiseksi ja muu neuvonta, työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen ja kuntoutukseen liittyvät toimet. Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä työntekijöiden sairaanhoitoa, mutta työnantaja voi sopia palveluntuottajan kanssa esimerkiksi yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta ja erikoislääkäri- ja laboratoriopalveluista. Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon itse taikka hankkia palvelut terveyskeskukselta tai muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta yksiköltä, kuten yksityiseltä terveysasemalta. Työterveyshuollon järjestäminen ja siihen liittyvät olennaiset asiat on käsiteltävä henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa. Työnantaja saa Kansaneläkelaitokselta korvausta kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan järjestetyn työterveyshuollon tarpeellisista toimenpiteistä.
Additional Information
Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.10.2020: Oikeustiede:työterveyshuolto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työterveyshuolto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →