Oikeustiede:syyteneuvottelu

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

syyteneuvottelu

syyteneuvottelu
Määritelmä rikosvastuun huojennuksen muoto, jossa rikosasiassa toimivan viranomaisen, yleensä syyttäjän ja rikosasian vastaajan välisin neuvotteluin pyritään lopputulokseen, jossa yhteiskunta rajoittaa rikosoikeudellisen vastuun täysimääräistä toteuttamista sitä vastaan, että rikosasian vastaaja tunnustaa teon tai muulla tavalla edesauttaa rikoksen selvittämistä
Selite Syyteneuvottelu-sana on suomenkielinen, oikeustieteessä kehitetty termi englanninkielisestä ilmaisusta "plea bargaining". Jälkimmäisellä tarkoitetaan maittain huomattavasti vaihtelevia rikosvastuun huojennuksen muotoja, joissa usein aktiivisina toimijoina ovat esitutkintaviranomaiset, syyttäjä tai joissakin tapauksissa tuomari. Syyteneuvottelu saattaa johtaa erilaisiin ja eriasteisiin sitoumuksiin. Huojennus voi olla tuomittavan rangaistuksen sovittu tai laissa määrätty alentaminen tai mittaaminen alennetulta asteikolta taikka esitutkinnan tai syytteen rajaaminen vain osaan selvitetyistä tai selvittämättä jätettävistä teoista. Yleistä eri maiden järjestelmissä on, ettei syyteneuvottelun tulos suoraan sido tuomioistuinta, mutta sillä on huomattava tosiasiallinen vaikutus.

Suomessa ei ole toistaiseksi säännöksiä syyteneuvottelusta. Säännökset ovat kuitenkin ilmeisesti lähivuosina tulossa, sillä oikeusministeriön työryhmä on antanut asiasta mietintönsä. Ehdotuksen mukaan syyttäjä voisi rajoittaa esitutkintaa, jos epäilty on tunnustamalla edistänyt rikosten selvittämistä eikä yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan toimittamista. Syyttäjä voisi sitoutua vaatimaan rangaistusta lievemmän asteikon mukaisesti. Jos osapuolet tekevät asiasta erityisen tuomioesityksen, se käsiteltäisiin normaalia kevyemmässä "tunnustamisoikeudenkäynnissä". Syyteneuvottelu koskisi rikoksia, joista ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin kuusi vuotta vankeutta, mutta ei kaikkia tähän ryhmäänkään kuuluvia rikostyyppejä.

Käytetyt lähteet: Syyteneuvottelu ja syyttämättä jättäminen, Mietintöjä ja lausuntoja 26/2012, oikeusministeriö
Lisätiedot
Kirjoittaja: Tuula Linna

Vieraskieliset vastineet

plea bargaining (luo nimityssivu)englanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

LinnaT2012

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.03.2019: Oikeustiede:syyteneuvottelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:syyteneuvottelu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg