Oikeustiede:prekluusio

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

prekluusio

prekluusio
Määritelmä oikeudenkäynnin sisäisen määräajan laiminlyönnistä johtuva oikeudenmenetys
Selite Oikeudenkäynnin aikana asianosaisen tulee tehdä prosessitoimet joko suoraan lakiin perustuvissa tai tuomarin asettamissa määräajoissa. Jos asianosainen ei noudata näitä määräaikoja, hän voi menettää näihin prosessitoimiin perustuvat oikeudet eli oikeudet prekludoituvat. Prekluusio koskee käsitteenä asianosaisen oikeutta esittää vaatimuksia, vedota niiden perusteina oleviin oikeustosiseikkoihin sekä nimetä todistajia ja todisteita. Prekluusiosäännöt ovat käytössä dispositiivisissa riita-asioissa. Pääsääntöisesti vaatimukset, niiden perusteet ja todisteet tulee esittää viimeistään oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa. Indispositiivisissa asioissa ja rikosasioissa prekluusiota ei käytetä samalla tavoin, mutta aiheeton oikeudenkäynnin pitkittäminen voi johtaa oikeudenkäyntikulusanktioihin. Muutoksenhaussa uusien vaatimusten tai perusteiden esittäminen on yleensä mahdollista vain, jos asianosaisella ei ollut mahdollisuutta vedota ko. seikkaan aikaisemmin.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Johanna Niemi

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

FrändeD&al2012

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.02.2019: Oikeustiede:prekluusio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:prekluusio.)