Oikeustiede:potilasvahinko

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

potilasvahinko

potilasvahinko
Definition potilaalle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutunut henkilövahinko
Explanation Potilasvahinkoja korvataan pakollisen potilasvahinkolakiin perustuvan vakuutuksen perusteella. Kaikkia hoidon yhteydessä ilmeneviä haittavaikutuksia ei korvata potilasvahinkoina. Korvattavia potilasvahinkoja ovat laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin hoitovahingot, laitevahingot, tapaturmavahingot, infektiovahingot, lääkkeen määräämisvahingot ja hoidon kohtuuttomat seuraukset.

Hoitovahinko korvataan silloin, kun kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai muulla vastaavalla tavalla käsitellyt potilasta toisin ja siten välttänyt vahingon. Määrittely sisältää ennen kaikkea hoitovirhetilanteet.

Sairaanhoitolaitteen tai -välineen viasta aiheutuva potilasvahinko korvataan jo pelkän syy-yhteyden perusteella. Viallisuus on kysymyksessä silloin, kun laite tai väline ei hoitotilanteessa toimi tarkoitetulla tavalla.

Tapaturmavahinko korvataan silloin, kun se on aiheutunut hoitotoimenpiteen yhteydessä taikka sairaankuljetuksen tai hoitohuoneiston palon yhteydessä.

Hoidon yhteydessä alkaneen infektion aiheuttama infektiovahinko korvataan silloin, kun potilaan ei ole siedettävä vahinkoa ottaen huomioon infektion ennakoitavuus, aiheutuneen vahingon vakavuus, käsiteltävänä olleen sairauden tai vamman laatu ja vaikeusaste sekä potilaan muu terveydentila.

Hoidon aiheuttama vaikea sairaus tai vamma taikka kuolema korvataan, jos seurausta voidaan pitää kohtuuttomana ottaen huomioon vahingon vakavuus, käsiteltävänä olleen sairauden tai vamman laatu ja vaikeusaste, potilaan muu terveydentila, vahingon harvinaisuus sekä vahingonvaaran suuruus yksittäistapauksessa.

Lääkkeen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata potilasvahinkona, ellei se johdu lääkemääräyksen vastaisesta lääkkeen toimittamisesta taikka terveydenhuollon ammattihenkilön hoitovirheestä.
Additional Information
Kirjoittaja: Juhani Kaivola

Related Concepts

Sources

Palonen&al2005

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.11.2019: Oikeustiede:potilasvahinko. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:potilasvahinko.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →