Oikeustiede:pohjoismainen ympäristönsuojelusopimus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Pohjoismainen ympäristönsuojelusopimus

Pohjoismainen ympäristönsuojelusopimus
Definition Pohjoismaiden kesken solmittu monenkeskinen valtiosopimus ympäristönsuojelusta
Explanation Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Tukholmassa 19 päivänä helmikuuta 1974 tehty ympäristönsuojelusopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja saatettiin Suomessa kansallisesti voimaan asetuksella 75/1976. Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on saattaa ympäristövaikutusten ylittäessä valtion rajan naapurimaan kansalainen tasavertaisesti samaan asemaan kuin hanketta koskevan valtion lainsäädännön mukaan maan kansalainen. Sopimuksen soveltamisalan määrittävällä ympäristölle haitallisella toiminnalla tarkoitetaan kiinteän tai nestemäisen jätteen, kaasun tahi muun aineen päästämistä ympäristöön tai mereen maalta, rakennuksesta tai laitteesta, sekä maan, merenpohjan, rakennuksen tai laitteen muuta käyttöä, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa haittaa ympäristölle veden pilaantumisen tai muun vesistöllisten olosuhteiden muutoksen, hiekanoton, ilman pilaantumisen, melun, tärinän, lämpötilan muutoksen, ionisoivan säteilyn, valon taikka muun sellaisen seikan johdosta. Jokainen valtio määrää erityisen viranomaisen (valvontaviranomaisen), jonka tehtävänä on valvoa yleisiä ympäristönsuojeluetuja toisessa sopimusvaltiossa tapahtuvan ympäristölle haitallisen toiminnan suhteen. Mikäli tuomioistuin tai hallintoviranomainen, jonka tehtävänä on harkita luvan myöntämistä ympäristölle haitalliselle toiminnalle (lupaviranomainen), katsoo, että toiminta aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa merkityksellistä haittaa toisessa sopimusmaassa, lupaviranomaisen tulee, mikäli kysymys on asiasta, jossa käytetään kuulutus- tai julkista ilmoitusmenettelyä, mahdollisimman pian lähettää kappale asiaa käsittelevistä asiakirjoista toisen maan valvontaviranomaiselle sekä järjestää tälle mahdollisuus antaa lausunto asiasta.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.8.2020: Oikeustiede:pohjoismainen ympäristönsuojelusopimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:pohjoismainen ympäristönsuojelusopimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →