Oikeustiede:perusturva

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

perusturva

perusturva
Definition lähinnä poliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa käytetty käsite, jolla tarkoitetaan niitä toimeentuloturvan etuuksia ja joskus myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka ovat ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin varmistamisen kannalta keskeisiä
Explanation Perusturva-käsitettä käytetään useimmiten Kansaneläkelaitoksen hallinnoimista rahamääräisistä vähimmäisetuuksista, kuten kansaneläkkeestä erilaisine lisineen, takuueläkkeestä, sairaus- ja vanhempainvakuutuksen ja kuntoutuksen vähimmäispäivärahasta, työmarkkinatuesta ja työttömyysturvan peruspäivärahasta sekä lapsilisästä, vammaistuista, asumistuesta ja opintorahasta. Suppeammassa merkityksessä käsitellä viitataan vain varsinaisiin toimeentuloetuuksiin. Monilla kunnilla on perusturvalautakunta, jolle kuuluvat kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat asiat.
Additional Information
Kirjoittaja: Pentti Arajärvi

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:perusturva. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perusturva.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →