Oikeustiede:panttioikeus kiinteistönmuodostamisoikeudessa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

panttioikeus kiinteistönmuodostamisoikeudessa

panttioikeus kiinteistönmuodostamisoikeudessa
Definition velkojan oikeus saada suoritus saamisen vakuutena olevasta pantista
Explanation Panttioikeuden perustamisella turvataan velkojan oikeutta saada suorituksensa. Jos saamista ei suoriteta, pantin haltija voi realisoida pantin. Kiinteistöpanttioikeus perustuu velallisen ja velkojan väliseen sopimukseen, jonka perusteella velallinen antaa velkojan saamisen vakuudeksi omistamansa kiinteistön. Kiinteistöpanttioikeus voidaan perustaa kiinteistön lisäksi sen määräosaan ja määräalaan, maanvuokraoikeuteen sekä muuhun toisen maahan kohdistuvaan käyttöoikeuteen. Lakisääteinen panttioikeus syntyy suoraan lain säännöksen perusteella ilman asianosaisten sopimusta.

Panttioikeus turvaa velkojaa myös ulosotto- tai lunastustilanteissa. Panttioikeus tuottaa kiinnityksen mukaisen etusijan saamiselle enintään panttikirjan osoittamaan määrään. Velkojalla on kiinteistön omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta oikeus hakea maksu saamiselleen pantatusta kiinteistöstä.

Panttioikeus voidaan vahvistaa myös useampaan kiinteistöön. Panttioikeus kohdistuu täysimääräisenä jokaiseen yhteiskiinnitykseen perustuvan panttioikeuden kohteena olevaan kiinteistöön sekä pantatusta kiinteistöstä halkomalla, lohkomalla tai tontinmittauksella muodostettuun kiinteistöön. Lohkokiinteistö voidaan lohkomisessa vapauttaa emäkiinteistöön vahvistetusta kiinnityksestä, jos määräalaan, josta lohkokiinteistö muodostuu, ei kohdistu kyseisen kiinnityksen perusteella panttioikeutta, taikka jos panttioikeuden haltija antaa siihen suostumuksensa. Jos kantakiinteistö selvästi riittää vastaamaan kaikista emäkiinteistöön kohdistuvista panttisaamisista, lohkokiinteistö voidaan vapauttaa emäkiinteistöön vahvistetuista kiinnityksistä ilman panttioikeuden haltijan suostumustakin.

Käytetyt lähteet: Maakaari (540/1995)

Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995)
Additional Information
Kirjoittaja: Jari Salila

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.10.2019: Oikeustiede:panttioikeus kiinteistönmuodostamisoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:panttioikeus kiinteistönmuodostamisoikeudessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →