Oikeustiede:liikkeen luovutus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

liikkeen luovutus

liikkeen luovutus
Definition yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttaminen toiselle työnantajalle niin, että luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena
Explanation Liikkeen luovutuksen määritelmä ja luovutusta koskevat säännökset ovat työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä. Liikkeen luovutus on erotettava tilanteista, joissa kysymys ei ole edes liikkeen luovutuksesta (esimerkiksi fuusio ja osakekannan myyminen) ja niistä tapauksista, joissa on kysymys vanhan liikkeen lopettamisesta ja uuden liikkeen aloittamisesta. Liikkeen luovutuksessa voimassa olevat työsuhteet ja niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sellaisinaan liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle suoraan lain nojalla. Työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät suoraan lain nojalla luovuttajalta luovutuksensaajalle. Myös vastuu työntekijöiden palkkasaatavien ja muista työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisesta siirtyy luovutuksensaajalle. Kuitenkin jos palkka- tai muita saatavia on erääntynyt ennen luovutusta, niistä vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Jos liikkeen luovuttajana on konkurssipesä, ei luovutuksensaajalle yleensä siirry vastuuta ennen luovutusta erääntyneistä palkka- ja muista työsuhdesaatavista. Luovutuksen jälkeen erääntyvästä saatavasta vastaa yksinomaan luovutuksensaaja. Luovuttaja on vastuussa luovutuksensaajalle ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, ellei asiasta ole muuta sovittu.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:liikkeen luovutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:liikkeen luovutus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →