Oikeustiede:lapsen korvausvastuu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

lapsen korvausvastuu

lapsen korvausvastuu
nuoren korvausvastuu
alaikäisen korvausvastuu
Definition Alaikäiset eli kahdeksaatoista vuotta nuoremmat henkilöt ovat ensi sijassa itse vahingonkorvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Alaikäisen korvausvastuun erityispiirteet tulevat ilmi lähinnä tuottamusarvionnissa ja vahingonkorvauksen suuruudesta päätettäessä (vahingonkorvauslaki 412/1974 2 §).
Explanation Alaikäisen tekojen tuottamuksellisuutta arvioidaan toisin kuin täysi-ikäisten henkilöiden osalta. Säännöksessä viitataan alaikäisen henkilön ikään ja kehitystasoon eli subjektiivisiin tekijöihin. Alaikäisen teon moitittavuutta arvioitaessa on siis arviointiperusteena käytettävä samanikäisten hyväksyttävää käyttäytymistä. Kuitenkin säännöksen perusteella on otettava huomioon myös alaikäisen kehitystaso, joka ei ehkä vastaa kronologista ikää. Myös toiminnan laadulla on vaikutusta, kun pohditaan vaadittavaa huolellisuutta. Vapaa-ajan leikeissä huolellisuusvaatimus ei ole yhtä ankara kuin esimerkiksi liikenteessä.

Laissa ei ole asetettu alaikärajaa vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiselle. Meillä onkin jopa 4-vuotiaita lapsia tuomittu maksamaan vahingonkorvausta. Tuottamussäännön soveltamisesta kuitenkin seuraa, että vauvaikäiset ja juuri sen ohittaneet lapset eivät voi joutua vahingonkorvausvelvollisiksi.

Alaikäisen henkilön vahingonkorvausvelvollisuus on määrättävä kohtuullisuusharkinnan perusteella, eikä lähtökohtana siten ole täyden korvauksen periaate. Vahingonkorvauksen suuruuteen vaikuttavina tekijöinä on otettava huomioon vahingon aiheuttaneen alaikäisen henkilön ikä, kehitystaso ja teon laatu. Jos vahinko on aiheutettu tahallisella teolla ja jos alaikäisen arvioidaan kyenneen ymmärtämään teosta aiheutuneen vahingonvaaran, oikeuskäytännössä on tuomittu alaikäinenkin täyteen vahingonkorvaukseen (KKO 1981 II 20 ja 1983 II 26). Lisäksi on otettava huomioon sekä vahingon aiheuttaneen alaikäisen että vahingon kärsineen henkilön varallisuussuhteet.

Alaikäisen huoltaja tai muu silmälläpitovelvollinen voi joutua korvaamaan alaikäisen aiheuttaman vahingon, jos hän laiminlyö valvontavelvollisuutensa. Huoltaja voi joutua vastuuseen myös syyllistyessään moitittavaan kasvatukseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Juhani Kaivola

Related Concepts

Sources

Ståhlberg&Karhu2013, s. 483-485, MahkonenS2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.06.2019: Oikeustiede:lapsen korvausvastuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lapsen korvausvastuu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →