Oikeustiede:kuntalaki

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kuntalaki

kuntalaki
Definition kunnallishallinnon yleislaki, jossa säädetään muun muassa kunnan hallinnosta ja taloudesta, kuntalaisten osallistumisesta sekä kuntien yhteistoiminnasta
Explanation Kuntalaki on kunnallishallintoa sääntelevä laki, johon on pyritty mahdollisimman kattavasti sisällyttämään kuntaa ja sen hallintoa koskevat säännökset. Toisaalta kuntalaki on kunnallishallintoa koskeva, tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä annettu yleislaki, minkä vuoksi kunnallista toimintaa koskevat erityislait syrjäyttävät ristiriitatilanteessa kuntalain säännökset. Pyrkimyksenä kuitenkin on, että erityislainsäädännössä kuntalain kanssa tarpeettomasti ristiriidassa olevia säännöksiä karsitaan ja että uusia siitä poikkeavia säännöksiä ei anneta.

Ensimmäiset kunnallishallintoa koskevat yleissäädökset ovat vuosilta 1856 ja 1873 ja ne koskivat erikseen maalaiskuntia ja kaupunkikuntia. Näitä säädöksiä uudistettiin useaan otteeseen itsenäisyyden ajan ensi vuosikymmeninä. Ensimmäinen yhtenäinen kunnallislaki säädettiin vuonna 1948 ja se korvattiin vuonna 1976 voimaan tulleella lailla. Nimitys kuntalaki otettiin käyttöön vuoden 1995 uudistuksessa.

Kuntalaeista on eri aikoina laadittu kommentaareja, selitysteoksia, jotka ovat olleet tärkeitä käytännön kunnalliselämässä lakia sovellettaessa.
Additional Information
Kirjoittaja: Kari PrättäläReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:kuntalaki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuntalaki.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →