Oikeustiede:kotona tehtävä työ

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kotona tehtävä työ

kotona tehtävä työ
Definition kuuluu eräin poikkeuksin työoikeudellisen suojan piiriin
Explanation Kotona tehtävään työhön on kiinnitetty erityistä huomiota eräissä työlakien säännöksissä. Työsopimuslain mukaan koti työnteon paikkana ei johda automaattisesti siihen, että työ ei voisi olla työsuhteista. Työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kotona tehtävä työ voi sen itsenäisen luonteen johdosta jäädä työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle. Työturvallisuuslain mukaan lakia sovelletaan myös työhön, jota työntekijä sopimuksen mukaan tekee kotonaan tai muussa valitsemassaan paikassa, työnantajan kodissa taikka työnantajan osoituksesta muun henkilön kodissa tai näihin liittyvissä olosuhteissa. Lain 9, 10 ja 12 §:ssä sekä 3 ja 5 luvussa säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa otetaan huomioon kuitenkin työnantajan työhön ja työolosuhteisiin kohdistuvat toimintamahdollisuuksien rajoitukset. Tällöinkin työnantajan on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään koneiden, työvälineiden, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten tai haitallisten aineiden työssä käyttämisestä.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.7.2020: Oikeustiede:kotona tehtävä työ. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kotona tehtävä työ.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →