Oikeustiede:kiinteistörahasto

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kiinteistörahasto

kiinteistörahasto
Määritelmä julkinen osakeyhtiö, joka yhtiöjärjestyksensä mukaan harjoittaa yksinomaisena tai pääasiallisena liiketoimintanaan kiinteistörahastotoimintaa
Selite Kiinteistörahastotoimintaa koskeva säädös on kiinteistörahastolaki (Malline:1997). Kiinteistörahastotoiminnassa yleisölle tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteisiin kiinteistösijoituksiin osakeyhtiön osakkeita ostamalla tai muutoin hankkimalla yhtiön sijoittaessa yleisöltä saamansa varat pääasiallisesti kiinteistöihin sekä kiinteistöarvopapereihin muussa kuin rakentamisen tai kiinteistönjalostustoiminnan tarkoituksessa. Myös kommandiittiyhtiö rinnastetaan kiinteistörahastoon kiinteistörahastolaissa säädetyissä tapauksissa. Määritelmä koskee kiinteistörahastoa Suomen oikeuden mukaan. Kiinteistörahastoksi saatetaan käytännössä kutsua myös muita, ulkomaan oikeuden mukaisia oikeudellisia toiminnan harjoittamisen muotoja kuten kiinteistöihin sijoittavaa trustia.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Martti Häkkänen

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HE77/1997, HE102/2006

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.03.2019: Oikeustiede:kiinteistörahasto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistörahasto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →