Oikeustiede:kansainvälisyksityisoikeudellinen vertailu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kansainvälisyksityisoikeudellinen vertailu

kansainvälisyksityisoikeudellinen vertailu (luo nimityssivu)
Definition Kansainvälinen yksityisoikeus oikeudenalana pyrkii ratkaisemaan valtioiden rajat ylittäviä yksityisoikeudellisia ongelmia, joka edellyttää usein tuekseen praktista oikeusvertailua. Tämä vertailun muoto tai taso tulee ymmärtää laajana yläkäsitteenä, joka sisältää esimerkiksi lainkäytöllisen oikeusvertailun (lainkäytöllinen oikeusvertailu).
Explanation Kansainvälinen yksityisoikeus toimii kuten muutkin yksityisoikeuden osa-alueet: se on osapuolisidonnaista ja pitkälti tahdonvaltaista oikeutta, jossa tuomioistuimeen meneminen tulee nähdä vasta viimesijaisena keinona oikeuksien toteuttamiselle. Eri oikeussuhteiden hoitamisessa tulisi keskittyä ongelmia ehkäiseviin toimiin ja ongelmien ilmaantuessa niiden omaehtoiseen ratkaisemiseen. Ongelmien ennakoinnissa erityinen elementti on vieraan valtion (tai valtioiden) oikeuden aiheuttama epävarmuus, johon pitäisi pystyä myös varautumaan.

Kansainvälisyksityisoikeudellisten tilanteiden hallinnassa keskeisessä asemassa on oikeusvertailu. Praktinen oikeusvertailu tuottaa oikeussubjekteille tietoa heidän oikeudelliseen asemaansa mahdollisesti vaikuttavista ulkomaisista normeista. Koska monissa yksityisoikeudellisissa tilanteissa osapuolilla on esimerkiksi tekemällä sopimukseen lakiviittaus mahdollista valita sovellettava laki, tulee tämän lain todellisesta sisällöstä olla luotettavaa tietoa ennen kuin sen soveltamisesta päätetään. Globaalissa yritystoiminnassa pitää puolestaan tietää minkälaisessa oikeudellisessa asemassa eri maissa sijaitsevien yhteistyötahojen kanssa solmitut sopimukset ovat, sekä pystytäänkö näitä yrityksiä vastaan käyttämään tehokkaita pakkotäytäntöönpanokeinoja (ulkomaisten tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano).

Oikeusvertailulla voidaan nähdä kolme eri tehtävää tai merkitystä kansainvälisen yksityisoikeuden sisällä. Eri maiden lainvalintasääntöjen vertailu, jonka tarkoituksena voi olla esimerkiksi oikeussubjektin oman aseman arviointi. Kansallisten lainvalintasääntöjen kehittäminen, jota on tehty jo vuoden 1893 Haagin konferenssista lähtien (Kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi). Samalla asialla ovat myös Euroopan unionin puitteissa laaditut yhtenäiset lainvalintasäännöt (Rooma I ja II -asetukset). Kolmas funktio on oikeusvertailun käyttäminen lainvalintasääntöjen soveltamiseen. Lainvalintasääntöjen luonne ja niiden soveltamistapa huomioon ottaen tämä on itsestään selvää, tai pikemminkin välttämätöntä (ks. lainkäytöllinen oikeusvertailu).
Additional Information
Kirjoittaja: Tomi Tuominen

Related Concepts

Sources

HusaJ2013, MikkolaT2009, ReimannM2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.06.2019: Oikeustiede:kansainvälisyksityisoikeudellinen vertailu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälisyksityisoikeudellinen vertailu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →