Oikeustiede:kalatalousvelvoite

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kalatalousvelvoite

kalatalousvelvoite
kalatalousmääräys
Määritelmä vesistöhankkeiden yhteydessä kalankulun turvaamiseksi lupapäätöksessä asetettava velvoite
Selite Vesilainsäädännössä on jo keskiajalta lähtien ollut säännökset siitä, miten kalankulku tulee turvata esteitä vesistöön tehtäessä. Rajoitussäännökset ovat eri vaiheissa osin lieventyneet teollistumisen myötä, osin myös tiukentuneet ympäristönsuojelun vaatimuksista johtuen. Nykyisen vesilain (587/2011) säännökset perustuvat edeltäjiensä tapaan siihen, että erityisesti valtaväylässä kalankulun tulee säilyä rakentamisen tai muun toimenpiteen yhteydessä. Aikoinaan vaatimuksena oli, että kalankulku oli kaikissa tapauksissa turvattava teknisin ratkaisuin, esimerkiksi kalateitä rakentamalla (toimenpidevelvoite). Sittemmin vaihtoehdoksi tuli kompensointimaksun suorittaminen valtion viranomaiselle, joka toteutti tarvittavia istutus- ym. toimenpiteitä vesistössä (nyttemmin kalatalousmaksu). Näistä asioista annettiin ja annetaan edelleen lupapäätöksessä yksilöidyt kalatalousmääräykset. Pääsääntönä nykyisen lain mukaan on, että jos "vesitaloushankkeesta aiheutuu kalakannoille tai kalastukselle vahinkoa, hankkeesta vastaava on velvoitettava ryhtymään toimenpiteisiin vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi (kalatalousvelvoite) taikka määrättävä maksamaan tällaisten toimenpiteiden kohtuullisia kustannuksia vastaava kalatalousmaksu kalatalousviranomaiselle” (3 luvun 14 §). Kalatalousvelvoite voi olla paitsi kalatie, kalataloudellinen kunnostustoimenpide, istutus tai muu kalataloudellinen hoitotoimenpide taikka näiden yhdistelmä. Lupaviranomainen voi hakemuksesta muuttaa kalatalousvelvoitetta ja kalatalousmaksua koskevia määräyksiä, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Kalataloudellisesti epätarkoituksenmukaiseksi osoittautunutta velvoitetta saadaan lisäksi tarkistaa, jos velvoitteen kalataloudellista tulosta voidaan parantaa sen toteuttamiskustannuksia merkittävästi lisäämättä (3 luvun 22 §).
Lisätiedot
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HE227/2009, HolloE2014, PietiläJ1973

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:kalatalousvelvoite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kalatalousvelvoite.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →